Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ekensberg

Ekensbergs varv. Nybygge i flytdocka 1957.

År 1873 anlades Ekensbergs Varv av Stockholms Transport- och Bogserings AB som reparations- och underhållsvarv för de egna båtarna. Varvet kom att anlitas även av andra rederier. Sedan började man med nybyggen.

Transportbolaget gjorde konkurs 1924 men varvet kunde drivas vidare med ny ägare. Bland annat kom man nu att göra stålkonstruktioner till Västerbron och Tranebergsbron. Salénrederierna köpte varvet 1942 varpå en expansion och storhetstid följde. Varvet fick fartygsbeställningar från bland annat Brasilien, Colombia, Frankrike och Sovjetunionen. År 1955 gjordes ett rekordbygge då kylfartyget San Blas byggdes åt Saléns.  

När fartygen blev allt större gick det inte att bedriva varvsverksamhet i Mälaren. Verksamheten upphörde 1970 och Finnboda Varf, som också ägdes av Saléns, fick ta över personal och utrustning. Två år senare köpte staden marken för att här uppföra bostäder. Den gamla sjökrogen, som var varvets kontor, och ett bostadshus för arbetare är bevarade.

Bild: Ekensbergs varv. Nybygge i flytdocka. 1957.
Fotograf: Esselte Foto 9900-5.