Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Att göra en Tosse

Omorganisation är chefers möjlighet att sätta sin prägel på den gamla verksamheten. På 90-talet fanns en husbyggnadsavdelning i Hamnen.

Avdelningen har sedan dess bytt namn två gånger och heter numera Hamn och Trafik/fastighetsdrift. Den här berättelsen härrör sig från den gamla goda tiden. Då allt var bättre.

På avdelningen jobbade två tekniker, som på den tiden kallades för maskinister. Vi älskar namnbyten, men jobben är nog desamma. Killarna jobbade gärna tillsammans och gick under namnen ”Fyrtornet och Släpvagnen”.

När ombyggnationen av de gamla lagerlokalerna kom igång på allvar byggdes Magasin 3 om till Hamnens förvaltning. Det blev en vacker ljusgård med kontor runt omkring. I samband med bygget installerades också en ny brandlarmsanläggning.

”Hustomtarna” kallades till utbildning i den gavelentré där centralen hade monterats. Våra maskinister älskade nya saker. Under kafferasterna visade de ständigt upp nya prylar från Clas Ohlson eller Teknikmagasinet. Det gjordes ingen skillnad mellan egna prylar och ny teknik införskaffad av Hamnen, allt var lika spännande.

Utbildaren hade knappt presenterat sig då Tosse tryckte på närmaste knapp och frågade sedan ”vad är det här för knapp?”. Svaret dröjde inte, genast började det tjuta och brandlarmet var i full gång. Brandkåren var på plats inom fem minuter och efter en förklaring om att det var vår kollega som hade utlöst larmet fick det stängas av. Alla som hade lämnat sina arbetsplatser fick återgå till arbetet.

Efter ytterligare en halvtimmas utbildning började Tosse bli lite trött i benen. Han var inte någon ung man längre. För att avlasta fötterna lutade han armbågen mot centralen och lyckades pricka samma knapp igen! Med samma resultat som gången innan. Denna gång bad brandkåren att få vara med på utbildningen. De hade nämligen inte sett en sådan central än. Dessutom tyckte de nog att det var säkrast att vara på plats ifall Tosse skulle utlösa brandlarmet en tredje gång.

Incidenten myntade ett nytt begrepp som användes när någon gjorde samma fel två gånger efter varann. Det kallas för ”att göra en Tosse”.

/berättad av Alan Berry