Kapellskär

Terminalen i Kapellskär

Från Kapellskär (Norrtälje kommun) har det bedrivits sjöfart på Åland och Finland sedan medeltiden. Här är avståndet dit som kortast och hamnen ligger nära öppet hav. I dag går snabba passagerar- och godstransporter till Finland och Estland härifrån genom färjor och roro-trafik.

Kapellskärs utveckling hängde under de första decennierna nära samman med Viking Lines trafik. Detta rederi startade 1959 trafik på Finland med Gräddö som svensk hamn. Året därpå blev Kapellskär sluthamn på svenska sidan. Arrendeavtal slöts med markägaren Riddersholms fideikommiss.

Nordiska rådet uttalade 1966 att Europaväg 3 borde förlängas via Kapellskär till Finland. En förutsättning var dock att hamnen övergick i allmän ägo. År 1972 träffade landstinget avtal om förvärv av fideikommisset, inklusive hamnen. Dock först efter hot om expropriation. Året efter bildades Roslagshamnar AB (ROHAB). År 1979 invigdes en ny väg till Kapellskär och 1981 en ny terminal.

År 1989 började det talas om en försäljning av hamnen. Den naturlige köparen bedömdes vara Stockholm som skulle kunna nå en del samordningsfördelar med Stockholms hamn. År 1991 gjordes affären upp.

Rederi AB Slites konkurs i början på 1990-talet innebar ett hårt slag mot Kapellskär. Praktiskt taget all trafik försvann från hamnen. Men 1997 började det vända uppåt igen. Silja Line inledde då vintertrafik med lastfärjan ”Gute”.

Finn Links entré 1998 betydde ett avgörande språng i utvecklingen. Rederiet driver trafik med så kallade ropaxfartyg, det vill säga fartyg som i huvudsak tar rullande last men som också tar ett begränsat antal passagerare. Nästa steg i utvecklingen var när Estline inledde trafik på Paldiski i Estland.

En ny passagerarterminal stod färdig 2004.

Åren 2013-2016 rustades Kapellskärs hamn upp för att möta marknadens behov, kraven på säkerhet och för att få en modernare, mer miljömässig hantering av verksamheten. Bland annat anlas en ny pir med en längd som möjliggör anlöp av större fartyg och markytorna utökades för att optimera trafikflödet i hamnen.

Bild: Terminalen i Kapellskär.
Fotograf: Bertil Wöllner.