Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Elias Sehlstedt

Lyrikern Elias Sehlstedt var tullinspektör i Sandhamn 1852–1869 och skildrade sommarens bråda dagar i dikten Sommaren och vintern på Sandhamn:

”Trafiken börjar under hojt och rop Från skepp, som vind beskedligt blåst ihop Och i en blink, som fa’en och hans mor Af sjökaptener proppas mitt kontor; Och sjelf jag står, vid sådan segelfart Som Karl den tolfte, en mot tio, snart.”

Hämtat ur en dikt där Sehlstedt skildrar det myllrande livet på Skeppsbron:

”Fraktgods hela Skeppsbron packas, kaffe stackas – buffelhudar och bokhållarspring! Skepp och skutor, som till land sig närma lustigt svärma mäklare som flugor kring.   Hamnkaptener och grossörer, kontrollörer lotsbestyr om lästetal och fot! Ångbåtspipor, rök och vin i tågen, ’Gamla vågen’, Reisens portvin mitt emot!  Kättingskrammel, packhusherrar, häst och märrar, rodd och stadsbud och visitation! Strömingskorgar, vita jungfrustubbar, Dihlströmsgubbar, prat och dunst på Fiskarbron!   Skräll och skrammel uti slussar, omnibussar, vinsch- och pumpspel hela hamnen rund; ålandsostar trillas om och borras, skånska knorras, knick och knack i brännvinssprund.”