Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Carl Michael Bellman

En skildring av det myllrande livet på Skeppsbron i epistel 33, Stolta stad, 1790:

”Was ist das? - Ge rum vid roddartrappan! Undan birfilare, skoputsare, tullsnokar och matroser! - Hurra! - Lägg sillstjärten på ölkannan! ­Trumf i bordet! - Tig, käring! - Svavelstickor här, sex knippor för en vitten. - Trumf i bordet! Åtta styver håller jag. - Kurage, du gamla granadör! - Vänd opp och ner på bolsfoten! … Ur vägen kolgubbar, tvätterskor och mjölkkärringar! - Gör inte av med nylänningen med sudna kringlorna runt halsen! - Gutår! Sup mig till! - Släpp fram Movitz med basfiolen! Mak åt er sillpackare, bagarpojkar, nyrenbergare, skräddare och fågelfängare!”

Carl Michael Bellman beskriver en leverans av livsmedel till Stockholm i Fredmans epistel 48: Varuti avmälas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769 (”Solen glimmar blank och trind”):

”Movitz stöt åt dem i lurn,
Som på skutan fara.
Olle du hvad kostar Tjurn?
Lyssna hvad de svara.
Hör hvar är ni hemma ni?
Ifrån Lofön komma vi
Med Grönsaker, Silleri,
Mjölk och Äplen klara.

---

Si en Julle skymtar fram,
Marjo åran lyftar,
Med sin löfbrodd, mjölk och lam
Hon åt tullen syftar,
Har i knä en bytta smör,
Kersbärs-korgar frammanför;
Marjo nu sin lofsång gör,
Snyter sig och snyftar."