Räddningskryssaren Bernhard Ingelsson

Räddningskryssaren Bernhard Ingelsson

Byggd på Hammarbyverken 1944. Tjänstgjort vid sjöräddningssällskapets station i Torekov till 1966.

Fartyget är uppkallat efter vd:n för rederierna Kärnan och Transmarin i Helsingborg under 1900-talets första decennier.

Ägs nu av Statens Maritima Museer och visas som museifartyg vid Galärvarvet.

Bild: Lastmotorfartyget Bernhard Ingelsson i Köpenhamn 1953.
Fotograf: Hansen & Pederson.