Lästips

Akta hatten, karlar! – Minnen från Stockholms hamn – Gubbarna och jobbet på 50- och 60-talen

Bengt Örsell, Samfundet S:t Erik 1988

Bankfolk, blåställ och butiksbiträden – en fotografisk bildskatt från Stockholm 1890-1970

Anders Gidlöf 2009
Mer än tre miljoner fotografier döljer sig i arkivet hos Centrum för Näringslivshistoria – en fantastisk skatt med bilder. I den här fotoboken presenteras ett urval av dessa fascinerande fotografier som är tagna mellan 1890-1970. Här kan du bland annat ta del av bilder på General Motors öppnade av sin fabrik i södra Hammarbyhamnen, Finnboda och Ekenbergs varv och sjösättning av fartyg.

Berättelse öfver Värtahamnens och Stadsgårdshamnens utvidgning

Stockholms Byggnadskontor 1912

Den vita båten – Skärgårdsbåten i konsten

Hans Henrik Brummer, Carlssons 1991

Ett liv på Östersjön: som båtflykting och färjeredare

Hans Laidwa, Sellin & Partner Bok och Idé 2003

Från lastageplats till logistikcentrum

Sveriges Hamnar 2006
Boken togs fram till Sveriges Hamnars 100-års jubileum 2006. Boken visar upp hur hamnarna har förändrats och tittar närmare på de större hamnarna i Sverige, däribland Stockholms Hamnar.

Gränslös sjöfart

Torbjörn Dalnäs, Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm 2009

Gubbar – Historier och namn från Stockholms hamn

Anders Björklund, Stockholmia 1998
Hamnstaden Stockholm och dess arbetare har huvudrollerna i den här boken, som bygger på ett par hundra historier och mer än tusen öknamn. Det är gubbarna själva – hamnarbetare av olika slag – som genom åren skapat och förvaltat berättelseskatten.

Med ånga, gods och tidtabell

Lennart Rydberg och Arne Stade, Stockholmia 2003
1800-talets ångbåtstrafik mellan Stockholm och Mälarstäderna.

Mälarångare

Lennart Rydberg, Stockholmia 1999
Ångbåtstrafiken Stockholm-Enhörna-Mariefred under 170 år.

Norra Djurgårdsstaden – Från kolhamn till filmkluster

Anders Johnson, Stockholmia 2014
Boken skildrar bland annat historien om hamnarna vid Lilla Värtan.

Passagerare till sjöss – Den svenska färjesjöfartens historia

Anders Bergenek och Klas Brogren, Halmstad: ShipPax Information 2006

Portraits

ESPO 2008
En bok och film har getts ut av ESPO som visar upp 15 hamnar i Europa. Innehållet i boken och på filmen är densamma, det handlar om att visa upp hur hamnarna såg ut för cirka 100 år sedan. För Stockholm visas filmen som användes vid Frihamnens invigning 1919.

Rodderskor på Stockholms vatten

Christine Bladh (red), Stockholmia 2008

Saléns – Till rors i tre generationer

Staffan Sjöberg, Salénia 2007

Samuel Owen – Teknik- och ångbåtspionjär

Arne Sundström, Stockholmia 2009

Sjöfarten på Stockholm 1932-1982

Bengt Ohrelius, Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet 1982

Sjöfartsstaden Stockholm

Ulf Sörenson (red), Samfundet Sankt Erik, årsbok 2006
Finlandsbåtarna vänder varje dag på Strömmen mitt i stan, men hur många tänker på Stockholm som en sjöfartsstad? Hamnläget var ett av skälen till Stockholms grundande, det vet alla. Många minns också att staden var landets största hamn fram till andra världskriget. Och nu?

Stockholm förr och nu

Mats Wickman, 2009
Under rubriken ”Stockholm förr och nu” skrev journalisten och kulturhistorikern Mats Wickman under sex års tid om Stockholms historia i tidningen Metro. Här samlas de bästa artiklarna i bokform. Boken består av över hundra korta, faktaspäckade texter som behandlar hela Stockholm ur ett historiskt perspektiv. Här kan du läsa mer om våra hamnområden i innerstaden.

Stockholm örlogsstaden – Sjöhistorisk årsbok

Manne Dunge (red), Medström 2012

Stockholms hamn 1909-1939 – Näringsliv och politik i samverkan

Inger Ström-Billing, Liber 1984

Stockholms hamn 1937

Salomon Vinberg, Hamnstyrelsen 1937

Stockholms hamn genom tiderna

Inger Ström-Billing, Samfundet Sankt Erik 1984
Del av Samfundet Sankt Eriks årsbok 1984.

Stockholms hamn under 1900-talet

Björn Hallerdt, Stockholms Hamnar 1993

Stockholms hamnarbetare – Före fackföreningens genombrott

Sigurd Erixon, Stockholmia 1988
Stockholms hamnarbetare är en etnologisk skildring, sammanställd 1949. Den utgör ett av de första försöken att skildra en hel yrkesgrupp, en ibland färgstark bild av hamnens verkliga personligheter och även prov på deras slanguttryck.

Stockholms sjöfart i omvandling

Hans Sjögren, Stockholmia 2008
Håkan Lindgren och Tom Petersson (red). Ingår i Tillväxt & Tradition: perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia.

Stockholms stads hamnstyrelse 1909-1933

Salomon Vinberg, Hamnstyrelsen 1933

Stockholms stränder – Från industri till bostäder

Eva Eriksson (red), Samfundet Sankt Eriks årsbok 2003

Strömma

Lennart Jarnhammar, Strömma Turism & Sjöfart 2007

Sveriges kustsjöfart 1840-1940

Carl-Gunnar Olsson, Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm 1997

Till Stockholm med kryssningsfartyg

Arne Sundström, Samfundet Sankt Erik 2008
Del av Stockholm turiststaden.

Tillväxt & Tradition – Perspektiv på Stockholms moderna ekonomiska historia, del ”Stockholms sjöfart i omvandling”

Hans Sjögren: ”Stockholms sjöfart i omvandling” i Håkan Lindgren och Tom Petersson (red), Stockholmia 2008

Waxholmsbåten 100 år

Bertil Hedenstierna och Åke Janhem, Stiftelsen skärgårdsbåten 1969

Vägen över havet – Viking Line 50 år

Pär-Henrik Sjöström, Viking Line 2009