Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Banan-Kompaniet

Arbetare omgärdade av bananer inuti Banan-Kompaniets lokaler i Frihamnen

Ett av de företag som tidigt etablerade sig i Frihamnen var Banan-Kompaniet. Den norske invandraren Carl Matthiessen grundade The Banana Company AB i Göteborg 1909 (från 1923 AB Banan-Kompaniet) för att importera bananer till Sverige.

År 1910 började företaget även importera andra sydfrukter som apelsiner, ananas och tomater. Lager etablerades på Tunnelgatan i Stockholm och i Malmö. I Stockholm lossades lasten vid Nybrokajen. På 1920-talet expanderade företaget snabbt, bland annat tack vare omfattande reklamsatsningar.

År 1928 invigdes en modern hamnanläggning i Stockholms frihamn. Den var Europas modernaste i sitt slag med huvudkontor, egen kaj, packningshallar och mogningslager för 20 000 bananstockar. Genom att låta bananerna mogna på tullfritt område kunde man sedan skära ner dem från bananstockarna och enbart betala tull för själva bananerna samtidigt som företaget slapp ligga ute med tullavgifterna under mognadstiden.

Carl Matthiessen samarbetade sedan 1922 med skeppsredaren Sven Salén som blev stor ägare i Banan-Kompaniet och som ansvarade för fartygstransporterna. Under andra världskrigets avspärrning upphörde bananimporten. I stället satsade företaget på torkad frukt, kryddor, kaffesurrogat och konserver. När den internationella handeln åter öppnades blev de första bananbåtarna särskilt uppmärksammade, bland annat genom den schlager som Harry Brandelius sjöng in 1946, Det har kommit en båt med bananer.

I början av 1940-talet fick Matthiessen ekonomiska problem efter att ha blivit lurad av en advokat. Salén räddade situationen genom att ta över ägandet i Banan-Kompaniet samtidigt som han lät Matthiessen vara kvar som vd tills han avled 1951.

År 1931 inleddes järnvägsleveranser av bananer från Göteborg till Stockholm. Enstaka transoceana anlöp förekom fram till 1950-talet, därefter kom alla bananer via Göteborg eller från hamnar på kontinenten. Numera kommer alla bananer landvägen. ”Banantemplet” i Frihamnen har ett stort kulturhistoriskt värde och inhyser idag bland annat nattklubbsverksamhet.

Foto: Stockholmskällan