Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hans Laidwa

Hans Laidwa kom till Sverige som ettårig båtflykting från Estland 1944. År 1966 blev han PR-chef för Silja och han var vd för rederiet 1984–1987. Han utvecklade färjetrafiken, dels genom att introducera konferensresor, dels genom dansmusik och artistframträdanden ombord.

Därefter blev Laidwa vd för Gotlandslinjen som rederiet Nordström & Thulin hade fått statlig koncession för 1988.

Genom Nordström & Thulin fick Hans Laidwa möjlighet att bygga upp något som han länge hade drömt om, nämligen en färjelinje mellan Sverige och Estland. Den politiska islossning som kunde skönjas i Östeuropa gjorde att man inom rederiet i slutet av 1988 väckte tanken på en sådan trafik. Hans Laidwa kom genom ett skickligt förhandlingsarbete att förverkliga denna idé. Hindren var många eftersom Estland ännu var en del av Sovjetunionen. Ett svenskt-estniskt konsortium bildades där Laidwa blev chef för den svenska delen, N&T Estline AB, och huvudansvarig för hela verksamheten.

Den 17 juni 1990 öppnade Estline linjen Stockholm–Tallinn, den första färjan mellan Estland och den fria världen på ett halvsekel. Det var på 50-årsdagen av den sovjetiska ockupationen av Estland. Magasin 2 i Frihamnen hade då byggts om till en färjeterminal. Estlines färja kom att få en mycket stor betydelse under de baltiska staternas frigörelseprocess. ”Den vita båten” sågs av Estlands invånare som en livlina när hoten från Moskva skärptes.

Hans Laidwa lämnade Estline vid årsskiftet 1993/94 men kom att engageras av rederiet i samband med krishanteringen efter Estoniakatastrofen. På kvällen 27 september 1994 hade Estonia lämnat Tallinn med totalt 989 passagerare och besättningsmedlemmar. Klockan 00.40 kapsejsade fartyget och sjönk, varvid 852 människor omkom. Den största katastrofen för svensk sjöfart någonsin var därmed ett faktum. I Frihamnen upprättades ett kriscentrum i Tallinnterminalen och Hotel Ariadne i Värtahamnen ställde alla tillgängliga lokaler till förfogande för anhöriga och medier.

Nordström & Thulin lämnade färjeverksamheten vid årsskiftet 1997/98 och överlät sin andel av Estline till den estniska partnern. Estline gick i konkurs 2001 och färjelinjen Stockholm–Tallinn övertogs av Tallink.

Läs mer om Finlandstrafiken