Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skeppsbron

Skeppsbron 19 juni 1937

Ordet ”bro” i Skeppsbron syftar på en äldre betydelse av ordet, nämligen ”brygga”. Under medeltiden var detta stadens stora export- och importhamn. En kajkran för tyngre gods fanns här sedan 1500-talet. Norrut låg fiskehamnen.

Skeppsbron anlades på 1630-talet när stadsmuren revs och ny mark vanns genom utfyllnad. Här uppförde de ledande handelshusen ståtliga byggnader under 1600- och 1700-talen. Dessa företagare, som gynnades av omfattande statliga privilegier, kom att kallas ”Skeppsbroadeln”. Magasinen låg mellan Skeppsbron och Österlånggatan.

På 1800-talet byggdes en stenkaj här. Järnvägsspår anlades på 1870-talet och revs 1975. Under ångbåtsepoken från mitten av 1800-talet blev detta styckegods- och passagerarhamn för trafiken på Norrland, Finland och Baltikum. Under efterkrigstiden blev Skeppsbron alltmer en passagerarhamn. Även en omfattande skärgårds- och lokaltrafik utgick härifrån.

År 1976 lämnade Silja Line Skeppsbron och drev sedan trafik från Värtahamnen. Fortfarande går skärgårds- och lokaltrafik från Skeppsbron. Kajen används även för mindre kryssningsfartyg samt som ”skyltfönster” för sjöfarten vid uppvisningar av fartyg, statsbesök etcetera.

Flera byggnader finns kvar i mer eller mindre ursprungligt skick. På Pelikangränd 1 finns ett 1600-talsmagasin. På Skeppsbron 38 ligger ett tull- och packhus ritat av Erik Palmstedt 1790. På Skottgränd 6 ligger ett magasin från 1818.

Vindragarnas härbärge på Stora Hoparegränd var 1818–1930 bostad för vindragarnas ålderman samt härbärge (samlingslokal för ordergivning). Inredning och utrustning är bevarad. Ovanför portalen avbildas vindragarnas redskap, stockkniv och sugare.

På kajen ligger tre tullpaviljonger byggda 1939-1941 och ritade av Paul Hedqvist. Vid Gustav III:s staty har ångfartygen Blidösund och Saltsjön kajplats.

Läs citat av Carl Michael Bellman, Elias Sehlstedt och Vilhelm Moberg

Bild: Skeppsbron 19 juni 1937.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.