Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Norra Hammarbyhamnen

Barnängskajen 12 augusti 1949

När Hammarbyleden anlades inrättades hamnverksamhet här. I öster låg Barnängskajen som styckegods- och upplagshamn. Den mellersta delen utgjordes av Blecktornskajen som användes som massgodsupplag för bland annat kol, koks och cement.

I väster låg en lokalhamn för införsel av ved, tegel etcetera.

Norra Hammarbyhamnen fick järnvägsförbindelse 1939. Hamnförvaltningen anlade en kranverkstad här som senare överflyttades till Frihamnen.

Hamnverksamheten avvecklades nästan helt i samband med att ett bostadsområde uppfördes här under 1980- och 90-talen. Fortfarande kan dock fartyg lägga till här.

Bild: Barnängskajen 12 augusti 1949.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.