Långholmen

Gammal karta över Långholmen

Här låg Lilla tullen där inrikestull från sjöfarande togs upp 1622-1810.

Långholmsvarvet/Mälarvarvet anlades 1685 av Skutskepparsocieteten. År 1901 tog Stockholms stad över varvet och det drevs av hamnförvaltningen 1909-1980, varefter varvet drevs vidare i privat regi.

Sjömansskolan Stockholm ligger i anslutning till Mälarvarvet. Skolans utbildningsfartyg Polfors har hemmahamn på Söder Mälarstrand.

Bild: Karta över Stockholm av Rudolf Brodin och C.E. Dahlman rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1908.