Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kornhamn/Munkhamn

Karta över Kornhamn

Under medeltiden lossades spannmål från Mälardalen samt järn och koppar från Bergslagen vid Kornhamn. Järnhanteringen försvann när järnvågen flyttades från Järntorget till Slussen 1662.

Norrut vid den mindre, men bättre skyddade, Munkhamn lade Mälarbönder med mindre båtar till, varefter de sålde sin last med till exempel grönsaker och kött på Munkbrotorget. Denna verksamhet flyttade 1933 till Klara Mälarstrand.

År 1749 försågs hela sträckan Kornhamn–Munkhamn med strandskoning av stockar. Under 1800-talet började denna gemensamma hamn kallas för Inrikeshamnen. Trafiken från Mälaren var livlig och en stor marknadsplats uppstod i anslutning till hamnen.

Bild: Karta över Kornhamn