Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hammarby sjö

Karta över Hammarby sjö

I förhistorisk tid gick en viktig farled in i Mälaren från Baggensfjärden genom Järlasjön och Hammarby sjö. Efter att farleden hade grundats upp av landhöjningen gick här länge en vinterväg från skärgården. Därför inrättades på 1620-talet en inrikestull vintertid (Vintertullen) vid Norra Hammarbyhamnen.

Gustav Vasa lät dämma Hammarby sjös utlopp vid Danviken och höja sjöns yta från knappt 3 meter till närmare 5 meter ovanför Saltsjöns nivå. Hammarby sjö fick då samma nivå som Sicklasjön och Järlasjön. Därigenom kunde vattendrivna anläggningar, bland annat kvarn och smedja, uppföras vid Danviken. Mellan Hammarby sjö och Järlasjön inleddes ångslupstrafik 1863.

När Hammarbyleden anlades på 1920-talet sänktes Hammarby sjö till Saltsjöns nivå. Därigenom vanns stora markområden som kunde användas för hamnverksamhet och industriella ändamål.

Slussar anlades från Hammarby sjö, dels till Mälaren vid Skanstull 1926, dels till Sicklasjön 1931. Stockholms stad försökte slippa bygga sluss vid Sickla på grund av den ringa trafiken men ålades genom en vattendom att göra detta.

Farleden till Sicklasjön avlystes 1978 och slussen stängdes 1980. Den återöppnades dock 1984 och kompletterades på grund av Södra länken med ytterligare en sluss 2003. Slussarna används nu av fritidsbåtar.