Cornelis Vreeswijk

Ur Ångbåtsblues från 1966:

”Framför Grand Hotell, flottast här i Nord, ligger Vaxholm II. Välkommen ombord! Och där är kaptenen och där en matros. Gud bevare oss! Ångbåtsblues Tidpunkten för avfärden är ännu ej bestämd, men leve alla gamla ångbåtar som seglar alltjämnt.

Vill ni åka med bort någon stans till någon brygga, där det finns dans. Dragspels-musik, lantlig tradition, bada utan kläder, lunginflammation. Tjo och tjim i kajutan tills natten blir dag. Leve de ångdrivna båtarnas bolag.”