Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Norrtälje

Gammal karta över Norrtäljes placering

Ordet ”tälje” kommer från verbet tälja och syftar på den djupa inskärningen i landskapet som Norrtäljeviken gör. Vid Norrtälje fanns sedan medeltiden fiskarsamhälle och handelsplats där fiskare och bönder möttes. Härifrån utgick även många fartyg till Finland.

År 1844 anlades ett badhus här, vilket gjorde Norrtälje till Stockholmsskärgårdens första badort. Grunden lades av stadsläkaren Pehr Georg Palmgren som fann läkande gyttja i Norrtälje. Badhusepoken varade till andra världskrigets utbrott.

År 1846 fick Norrtälje regelbunden ångbåtstrafik med Stockholm. Skärgårdens första propellerångare, Wingåker, inledde trafik Stockholm–Norrtälje 1859. Fram till 1915 gjorde S/S Norrtälje (byggd på Södra Varvet 1900) reguljära turer på Stockholm. Hon är nu restaurangbåt i Norrtälje. Systerfartyget S/S Express I gick en del turer Stockholm-Norrtälje till 1956.

Fotograf: Klint.