Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sjöfart

Isbrytaren II (senare Isbrytaren Sankt Erik) 1956

Under många hundra år hade Stockholm landets största hamn för utrikes- och inrikessjöfart. Stockholms hamn var största exporthamn fram till 1860-talet och största importhamn fram till 1950-talet.

Mellan 1821 och 1963 drevs linjetrafik för passagerare och gods till flera städer längs svenska kusten. Sjöfartens allmänna utveckling beskrivs i artiklarna om de olika tidsepokerna.

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet verkar inom Statens maritima museers uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Till Sjöhistoriska museets webbplats (extern länk)

Bild: Isbrytaren II (senare Isbrytaren Sankt Erik) 1956.
Fotograf: Esselte Foto 6802-7.