Stockholms Hamnar

Fälttelefon, tillverkad av Ericsson. Bär Stockholms Hamnars logotyp. Cirka 1960-tal.

Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB samt dotterbolagen Nynäshamns Hamn AB, Nynäshamns Mark AB och Kapellskärs Hamn AB.

Nynäshamns Hamn AB är ett helägt dotterbolag, Nynäshamns Mark AB ägs till 50 procent av Stockholms Hamn AB och till 50 procent av Nynäshamns Kommun. Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till 9 procent av Norrtälje kommun.

Stockholms Hamn AB ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Hamnar har cirka 150 anställda, varav cirka 20 i Kapellskär och 15 i Nynäshamn.

Bild: Fälttelefon tillverkad av Ericsson. Cirka 1960-tal.
Fotograf: Michael Folmer.