Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Finlandstrafiken

Viking Line-färjan M/S Apollo III i hamn

År 1821 gick den första hjulångaren Stockholm-Åbo. Fartyget var byggt av Samuel Owen och hette ”Stockholm”. Det var den andra ångbåten som hade byggts Sverige.

År 1870 inleddes reguljär ångbåtstrafik året runt genom en postångare mellan Grisslehamn och Eckerö på Åland.

År 1894 fick Stockholm den första reguljära ångbåtsförbindelsen med finska fastlandet (Hangö). Linjen drevs av Finska Ångfartygs AB (FÅA) och gick endast sommartid. År 1898 startade det finska Ångfartygs AB Bore sommartrafik Stockholm-Mariehamn-Åbo.

FÅA och Bore inledde samsegling Stockholm-Mariehamn-Åbo 1904. Under första världskriget låg trafiken nere. År 1918 startade FÅA, Bore och Sveabolaget samsegling Stockholm-Åbo året om. År 1928 startade ”De samseglande rederierna”, som de kallade sig, trafik Stockholm-Helsingfors. År 1957 bildade De samseglande rederierna rederiet Silja, sedermera Silja Line. År 2006 köptes Silja Line av estniska Tallink.

Under 1950-talet inleddes en expansion av Finlandstrafiken. Till OS i Helsingfors 1952 beställdes större fartyg. Det stigande välståndet och förlängda semestern, införandet av passfrihet i Norden 1954 och den omfattande arbetskraftsinvandringen från Finland till Sverige genererade allt mer trafik.

Problemet var att få med sig bilen. Den måste lyftas med kran på och av båten. Dessutom var färjelägena inte byggda för omfattande biltrafik. Under 1960-talet kom roro-revolutionen. År 1961 satte Silja in en isbrytande bilfärja Norrtälje-Åland-Åbo och 1966 fick rederiet en färjeterminal i Värtahamnen för Åbotrafiken. År 1972 flyttades även Helsingforstrafiken hit.

Men då hade redan en konkurrent dykt upp på Finlandstrafiken, nuvarande Viking Line. Detta rederi har rötter i två rederier som startade oberoende av varandra med en veckas mellanrum. Den åländske sjökaptenen Gunnar Eklund startade med Rederi AB Vikinglinjen trafik mellan Gräddö i Roslagen, Mariehamn och Korpo i Åbolands skärgård den 1 juni 1959. Det var en gammal tågfärja som byggts om för att ta bilar – därmed den första bilfärjan Sverige-Finland. År 1960 flyttades trafiken på den svenska sidan till Kapellskär där en modern färjehamn anlades.

Gotlänningen Carl Bertil Myrsten tillhörde en gammal redarsläkt. Med Rederi AB Slite startade han den 6 juni 1959 trafik mellan Simpnäs i Roslagen till Mariehamn.

År 1965 påbörjades samarbete mellan Viking och Slite i form av samtrafik Kapellskär-Mariehamn-Pargas. Året därpå grundades marknadsföringsbolaget Vikinglinjen (sedermera Viking Line) av Viking, Slite och Ålandsfärjan, ett rederi som Gunnar Eklund hade startat 1963.

År 1973 öppnade Vikingterminalen i Masthamnen för trafiken Stockholm-Mariehamn-Åbo. År 1974 startades även trafik på Helsingfors härifrån.

Från Stadsgårdsterminalen drev Birka Line (senare Birka Cruises) trafik på Åland 1971-2020.

Värtahamnen har periodvis trafikerats av tågfärjor till Finland med Värtabanan som anslutning till det övriga svenska järnvägsnätet. Idag är hela Tallink Siljas trafik på Stockholm samlad i Värtahamnen.

Bild: Viking Line-färjan M/S Apollo III i hamn. Troligen sent 1970-tal.
Fotograf: Okänd, bilden hämtad från Hamnmuseet.