Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Facklig organisering

Sjömannen på bommen - en arbetslös sjöman, målning från 1860

Stockholms Hamnarbetarefackförening bildades i samband med en strejk 1895. Strejken innebar att arbetsgivarna för första gången gick med på att förhandla om löner med representanter för arbetarna. Fackföreningen fick en nära nog fullständig uppslutning med över 1 200 medlemmar.

Stockholms Hamnarbetarefackförening var med om att bilda Svenska Transportarbetareförbundet 1897. Hit slöt sig även kolbärarna som hade bildat en facklig sammanslutning 1888.

Det finns två förgrundsgestalter bakom hamnarbetarnas fackliga organisering i Stockholm, Knut Tengdahl och Charles Lindley. Tengdahl var journalist på tidningen Social-Demokraten och senare riksdagsledamot och stadsfullmäktig.

Lindley hette ursprungligen Carl Lindgren. Han var sjöman och blev fackligt och politiskt aktiv i Storbritannien, där han tog ett nytt namn. Han är ett av de stora namnen i den svenska fackföreningens barndom som också var med vid bildandet av Transport och LO. Lindley var även riksdagsledamot. 

Samma år som hamnarbetarfacket grundades, bildades en nykterhetsförening inom facket. Man tvingade också myndigheterna att ingripa för att få bort lönnkrogarna i hamnen. 

Fackets ledning ansåg att det var viktigt att höja hamnarbetarkårens anseende för att därigenom kunna förbättra arbetsvillkoren. Nykterhet, skötsamhet och punktlighet var viktiga ledord. Ett berömt uttalande i den andan fälldes vid Stockholms Hamnarbetarefackföreningens bildande i Liljans den 13 maj 1895 av socialdemokraternas ekonomichef K M Sietnitz: ”Håll käften på er djävla busar, när man vill er väl!"

År 1942 förvärvade Hamnarbetskontoret ön Diamanten i norra skärgården som donerades som semesterhem för stuveriarbetarfamiljerna.

Numera är de flesta hamnarbetarna i Stockholm med i Svenska Hamnarbetarförbundet. Det är ett fristående fackförbund bildat i Örnsköldsvik 1972 som en protest mot centraliseringen i Transport. Hamnarbetarförbundet fick kollektivavtal med Stockholms Hamn 1982.

Bild: Sjömannen på bommen - en arbetslös sjöman, 1860. Bilden är hämtad från Stockholmskällan (extern länk).