Skeppsholmen

Swedish Chicago Line vid Skeppsholmen 23 mars 1963

När den svenska flottan började byggas upp på 1520-talet fick den sin hemmahamn vid Blasieholmen där även ett varv anlades. Örlogsbasen flyttades på 1640-talet till Skeppsholmen.

Den stängdes i samband med att flottan flyttade till Karlskrona 1680. Men på 1710-talet återöppnades Skeppsholmen som örlogsbas och varv för flottan. 

Den militära verksamheten på ön avvecklades 1969 då marinen flyttade till Muskö i Stockholms södra skärgård. Kvar på Skeppsholmen finns flera byggnader från den militära tiden och hamnkran från 1751.

Vid Skeppsholmen finns bland annat fartygen af Chapman, Orion och Tre Kronor.

Foto: Swedish Chicago Line vid Skeppsholmen 23 mars 1963.
Fotograf: Okänd, bilden är hämtad från Hamnstyrelsen.