Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa i Beckholmsdockan 17 juni 1961

Regalskeppet Vasa byggdes 1626-1628 på kronans skeppsgård på norra Blasieholmen.

Det kantrade och sjönk söder om Beckholmen på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Fartyget var felkonstruerat; undervattenskroppen var för liten och barlasten otillräcklig i förhållande till rigg, kanoner och övervattensskrov. 

Under 1600-talet bärgades de flesta kanonerna men fartyget föll sedan i glömska. Marinteknikern Anders Franzén återfann Vasa 1956. Den 24 april 1961 bröt hon vattenytan. År 1962 öppnade det provisoriska Wasamuseet. Sedan 1988 ligger skeppet i nya Vasamuseet i Galärvarvets torrdocka.

Läs mer på Vasamuseets webbplats (extern länk)

Foto från Stockholmskällan: Regalskeppet Vasa i Beckholmsdockan 17 juni 1961.
Fotograf: Ingemar Gram.