Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Djurgårdsbrunnskanalen

Gammal karta över Djurgårdsbrunnskanalen

Djurgårdsbrunnskanalen byggdes under ledning av Johan Oldenburg och öppnade 1834. Oldenburg ritade också Lilla Sjötullen vid kanalens östra mynning. Kanalen slammade sedermera igen och muddrades åter upp 1881.

Här hade fram till 1700-talet funnits en farled som sedan grundades upp. Kanalen anlades dels för att underlätta införseln av bland annat grönsaker till Stockholm, men också för att försköna Djurgården genom torrläggning av de så kallade Isbladsträsken.

På Djurgårdsbrunnsvikens norra sida ligger Sjöhistoriska Museet som belyser skeppsbyggeri och handelssjöfart.

Bild: Djurgardsbrunnskanalen 1908 över Stockholm av Rudolf Brodin och C.E. Dahlman. Skala 1:12000.