Christopher Polhem

Christopher Polhem (1661-1751; före adlandet 1716 Polhammar) är Sveriges kanske största tekniska snille. Han gjorde sina mest berömda insatser inom bergsbruket, till exempel anordningar för att pumpa upp vatten, uppfordra malm ur gruvor och överföra kraft på längre avstånd från vattenhjul.

Polhem gjorde också viktiga insatser för skeppsbyggeri och sjöfart. Han medverkade i arbetet på en fartygsdocka i Karlskrona som stod klar 1724. Det är en av världens äldsta torrdockor som fortfarande är i bruk. Däremot misslyckades han fullständigt med att bygga en kanal mellan Västerhavet och Östersjön. Endast en sluss blev färdig, nämligen i Trollhättan.

Polhem fick uppdraget att bygga en ny sluss i Söderström 1724. Den blev klar först 1755, fyra år efter hans död. Det blev sonen Gabriel Polhem som fick slutföra arbetet.

Läs mer om Slussen och dess historia