Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Välkommen till Stockholms Hamnars historia!

Historien om Stockholm är inte historien om en stad som skaffade sig en hamn. Det är i stället berättelsen om en hamn som gav upphov till en stad. Stockholm växte fram som en hamn och handelsplats för 750 år sedan. Genom seklerna har sjöfarten på Stockholm haft en avgörande betydelse, inte bara för Stockholm och den närmast omgivande regionen, utan även för hela landets ekonomi.

Texter: Anders Johnson
Bilder: Gustav Svensson (red), Centrum för Näringslivshistoria