Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

 • Många segelfartyg ute på Riddarfjärden

  Stadshuset firades med 100-årsregatta

  När Stadshuset invigdes 1923 anordnades en regatta för skärgårdskryssare och andra träbåtar på Riddarfjärden. Nu när Stadshuset firade 100 år i mitten av juni fick Stockholm återuppleva Stadshusregattan. Den 16-18 juni blev en riktig folkfest med spännande seglingstävlingar och prova-på-aktiviteter för stockholmare runt Riddarfjärden.

  Publicerad:

 • Solcellsanläggning i Stockholm Norvik Hamn med containerkranar i bakgrunden

  Stockholms Hamnar ökar sin solelsproduktion med 55 procent

  Stockholms Hamnar bygger sex nya takmonterade solcellsanläggningar och ökar därmed andelen egenproducerad solel med 55 procent. Det är helt i linje med bolagets och Stockholms stads mål och strategier.

  Publicerad:

 • Gänget som signerade samförståndsavtalet

  Stockholms Hamnar och Riga Hamn tecknar samförståndsavtal för att söka EU-medel

  Ett nytt samförståndsavtal mellan Stockholms Hamnar, Freeport of Riga Authority och Riga Ropax Terminal är drivkraften till att gemensamt söka EU-medel för att minska hamnverksamhetens påverkan på miljö och klimat i området runt passagerarterminalerna i respektive huvudstad. Syftet är att bygga en hållbar grund för ett framtida återupprättande av den viktiga sjöburna transportvägen mellan grannländerna samt att säkra klimatneutralitet.

  Publicerad:

 • Stortavla med kampanj

  Kampanj med finska hjärtan i sikte

  Stockholms Hamnar har släppt ny marknadskampanj i Finland för att öka finländarnas intresse för Stockholm som resmål och deras vilja att ta en färja till vår vackra huvudstad. Den kärleksfulla kampanjen är ett samarbete med Visit Stockholm och förväntas nå miljontals finländare genom kärleksbrev, Tinderprofil, rosor, digital utomhusreklam samt annonsering i sociala och traditionella kanaler.

  Publicerad:

 • Stockholm Norvik Hamn / Stockholm Norvik Port

  Stockholm Norvik Hamn som CCS-nav för att nå nationella klimatmål – nu startar förstudien

  Energimyndigheten har i maj beviljat medel för att genomföra en förstudie om etablering av ett logistiknav för insamlad koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS-området. Det långsiktiga målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för att fånga in, mellanlagra och transportera koldioxid i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

  Publicerad:

 • Karta över de europeiska transportkorridorerna samt de fem svenska corehamnarnas loggor

  Satsa på Sveriges corehamnar - Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

  Då runt 90 procent av världshandelns transporter sker med sjöfart blir de största hamnarna allt viktigare för att nå globala miljömål samt för att hålla Europas transportkorridorer öppna, effektiva och säkra. En ny undersökning visar att de klimatinvesteringar som Sveriges corehamnar gör innebär en stor nytta för Sverige, eftersom de fem hamnarna tillsammans hanterar hälften av godsvolymerna i Sverige.

  Publicerad:

 • Ramp håller på att lyftas av från fartyg

  Ny ramp till Kapellskärs hamn

  I början av maj levererades en ny stålramp till Kapellskärs hamn. Rampen kommer att göra det möjligt att ta emot fler och större fartyg.

  Publicerad:

 • Anna Kinberg Batra, Jens Holm och Magdalena Bosson

  Stockholm Norvik Hamn som hubb och powerbank för framtidens hållbara transporter

  Hur kan Sveriges modernaste godshamn vara en strategisk hubb och partner för mer hållbara godstransporter? Den frågan diskuterades när länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms Hamnar samlade representanter för näringsliv, kommuner och myndigheter till ett rundabordssamtal i Stockholm Norvik Hamn.

  Publicerad:

 • Kungligheter klipper bandet på scen i Stockholm Norvik Hamn

  Stockholm Norvik Hamn officiellt invigd av H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan

  Sveriges nya stora godshamn Stockholm Norvik slog upp portarna 2020. Nu är den officiellt invigd av Hans Majestät Konungen och Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan.

  Publicerad:

 • Husmoduler på fartyg

  Fler husmoduler tar den smarta sjövägen direkt till Stockholm

  COSCOs fartyg Tian Zhen fraktar ännu en stor projektlast direkt till Frihamnen i Stockholm. Lasten består av husmoduler som senare ska senare uppföras i Stockholmsregionen. Att transportera gods sjövägen direkt till slutdestinationen ger stora vinster i hållbarhet, effektivitet och kostnader.

  Publicerad: