Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

 • Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

  Stockholm Norvik Hamn möjligt CCS-nav och viktig pusselbit för att nå nationella klimatmål

  Stockholms Hamnar startar en förstudie om etablering av ett nav för insamling av koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS-området. Målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

  Publicerad:

 • Torghattens elektriska självkörande färja

  Stockholms Hamnar utforskar säkerhetsaspekter för autonom sjötrafik i innovativt forskningsprojekt

  Stockholms Hamnar har tillsammans med flera partner beviljats medel av Trafikverket för forskning inom urban autonom sjötrafik i stadsmiljö. Syftet med forskningsprojektet är att utforska och utveckla säkerhetsaspekterna och skapa nya förutsättningar för hållbara mobilitetstjänster samt stärka Stockholms och Sveriges position i ett internationellt perspektiv.

  Publicerad:

 • Flygbild av inloppet över Stockholm med tre stora fartyg i fonden

  Ladda ner års- och hållbarhetsredovisning 2022

  Året 2022 är summerat och klart. Nu finns Stockholms Hamnars års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig för nedladdning.

  Publicerad:

 • Prototyp av det nya självkörande fartyget

  Stockholms Hamnars nya kund planerar självkörande färja i Riddarfjärden

  Stockholms Hamnars nya kund, rederiet Torghatten, sätter till våren in en elektrisk och självkörande färja över Riddarfjärden mellan Södermalm och Kungsholmen. Satsningen är ett hållbart och innovativt tillskott för allmänheten och helt i linje med Stockholms kajstrategi.

  Publicerad:

 • Flygbild över Stockholm Norvik Hamn i vackert kvällsljus

  Stockholms Hamnar visar ökade passagerarantal och höga godsvolymer trots vikande konjunktur

  Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Trots en vikande konjunktur är godsvolymerna fortsatt höga och antalet passagerare har ökat markant jämfört med året innan. Det visar att Stockholms Hamnars hamnar är centrala noder för hållbara godstransporter och passagerare, och att destinationen Stockholm står sig stark.

  Publicerad:

 • Vatten som flödar i Victoriaslussen

  Nu premiärtappas vatten i Victoriaslussen

  Vattenståndet i Mälaren är just nu högt. Därför har den södra avbördningsluckan i Victoriaslussen öppnats för första gången.

  Publicerad:

 • Projektdeltagare tittar på den blivande vätgastraktorn

  Milstolpe passerad i Stockholms Hamnars vätgassatsning

  Representanter från CMB.TECH, Volvo Penta, N. C. Nielsen och Stockholms Hamnar samlades i mitten av januari för en vätgasworkshop i Stockholm Norvik Hamn. Genom kreativt kunskapsutbyte är det nu möjligt att ta nästa steg och påbörja den konkreta teknikutvecklingen.

  Publicerad:

 • Elanslutningsanläggningen på kaj i Nynäshamns hamn

  Grönt ljus för ansökan om EU-medel till förstudier om land-el

  Stockholms Hamnar får tillsammans med åtta andra Östersjöhamnar söka EU-finansiering till förstudier för att bygga ut el-infrastrukturen till en mer hållbar sjöfart med låga utsläpp till luft. Det har regeringen nu gett besked om.

  Publicerad:

 • Fartyg med husmoduler som nyss anlänt till Frihamnen

  Fler laster tar den smarta sjövägen direkt till Stockholm

  De närmaste dagarna tar Stockholms Hamnar emot ett flertal stora projektlaster, bland annat husmoduler, bilar och byggmaterial, som alla ska till Stockholmsregionen. Att transportera gods sjövägen direkt till slutdestinationen ger stora vinster i hållbarhet, effektivitet och kostnader.

  Publicerad:

 • Seminariedeltagare på svenska ambassaden i Helsingfors

  Satsningen på Finlandsresenärerna fortsätter

  Stockholms Hamnar satsar stort på att öka antalet färjepassagerare till Stockholm. Som ett led i det arbetet arrangerade Visit Stockholm tillsammans med Stockholms Hamnar ett evenemang på svenska ambassaden i Helsingfors den 8 december.

  Publicerad: