Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Om Kapellskärs hamn

Flygbild över Kapellskärs hamn

Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn. Läget i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholm och Mälardalen samt övriga Sverige, Finland, Norge, Baltikum och kontinenten.

Kapellskär ligger i norra skärgården, cirka 9 mil norr om Stockholm, 2 mil öster om Norrtälje samt 9 mil öster om Uppsala.

Läs om Kapellskärs hamns historia (extern länk)

GPS-position: N 59 43´ E 19 04´

Kajfakta

Kaj 1: Trafik till Estland. 245 meter lång, 9 meters djup.

Kaj 2: Trafik till Åland och Finland. 245 meter lång, 9 meters djup.

Kaj 3: Ingen fast turlista. 130 meter lång, 7 meters djup.

Kaj 4: Trafik till Estland. 200 meter lång, 9 meters djup.

Kaj 5: Ingen fast turlista. 200 meter lång, 9 meters djup.

Distanser

Mariehamn: 36'
Nådendal: 113'
Åbo: 113'
Nystad: 120'
Hangö: 130'
Ösel: 130'
Rauma: 130'
Paldiski: 156'
Tallinn: 176'
Ventspils: 176'
Helsingfors: 196'
Kotka: 256'
Sillamäe: 265'
Riga: 266'

Driftföreskrifter

Här hittar du Stockholms Hamnars driftföreskrifter

Bogserbåt

Är du i behov av bogserbåt inom hamnområdet?
Kontakta Marin & Haverikonsult (extern länk)