Om Kapellskärs hamn

Flygbild över Kapellskärs hamn

Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn. Läget i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholm och Mälardalen samt övriga Sverige, Finland, Norge, Ryssland, Baltikum och kontinenten.

Kapellskär ligger i norra ytterskärgården, cirka 9 mil norr om Stockholm, 2 mil öster om Norrtälje samt 9 mil öster om Uppsala.

Kapellskär hanterar idag 40 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland, Estland och Åland och har cirka en miljon passagerare per år.

Läs om Kapellskärs hamns historia (extern länk)

GPS-position: N 59 43´ E 19 04´

Kajfakta

Kaj 1: Trafik till Estland. 245 meter lång, 9 meters djup.

Kaj 2: Trafik till Finland. 245 meter lång, 9 meters djup.

Kaj 3: Trafik till Estland och Åland. 130 meter lång, 7 meters djup.

Kaj 4: Trafik till Estland. 200 meter lång, 9 meters djup.

Kaj 5: Ingen fast turlista. 200 meter lång, 9 meters djup.

Distanser

Mariehamn: 36'
Nådendal: 113'
Åbo: 113'
Nystad: 120'
Hangö: 130'
Ösel: 130'
Rauma: 130'
Paldiski: 156'
Tallinn: 176'
Ventspils: 176'
Helsingfors: 196'
Kotka: 256'
Sillamäe: 265'
Riga: 266'
Ust-Luga: 305'
Sankt Petersburg: 345'

Driftföreskrifter

Här hittar du Stockholms Hamnars driftföreskrifter

Bogserbåt

Är du i behov av bogserbåt inom hamnområdet?
Kontakta Marin & Haverikonsult (extern länk)