Remisser

Stockholms Hamnar tar emot och besvarar på ett stort antal remisser i olika frågor. Remisserna kommer främst från Stockholms stad men även direkt från till exempel myndigheter och departement.

Remissvaren redovisas på Stockholms Hamnars styrelsemöten och ärenden, beslut och eventuella reservationer från mötena publiceras på Stockholms stads tjänst Insyn.

Till Insyn (extern länk)

Kontakta oss om du har du frågor kring remisshanteringen eller specifika yttranden.