Tillträde & blanketter

Den här informationen är främst till för Stockholms Hamnars kunder och leverantörer.

Ansöka om tillträde

Behöver du tillträde till hamnanläggningen i Kapellskär? Så här ansöker du om tillträde

Blanketter

Fartygsanmälan (word)

Anmälan om avlämning av avfall från fartyg (word)

Ansökan om tillstånd för uppställning av mobilkran (word)