Solcellsanläggningar

Solceller på taket till Magasin 6 i Frihamnen.

Stockholms Hamnar har fyra stora solcellsanläggningar - en i Frihamnen, en i Värtahamnen, en i Nynäshamns hamn och en i Kapellskärs hamn.

Den första anläggningen, på taket till Magasin 6 i Frihamnen, invigdes 2013 och är en av Sveriges största solcellsanläggningar. Den har väckt stort intresse och lockar regelbundet studiebesök från många olika länder.

Den andra anläggningen finns på kontorsbyggnadens tak i Nynäshamns hamn. Den togs i bruk i december 2014 och byggdes ut under sommaren 2015. Anläggningen är ungefär hälften så stor som den i Frihamnen.

Den tredje solcellsanläggning byggdes 2015 på det nya tullvisitationshusets platta tak i Kapellskärs hamn.

Den senaste anläggningen finns på den nybyggda Värtaterminalens tak och togs i drift i augusti 2016.

Solcellsanläggningen i Frihamnen

 • Anläggningen består av 885 solpaneler.
 • Total solcellsyta är cirka 1 400 m².
 • Installerad toppeffekt är runt 225 kW.
 • Beräknad elproduktion är cirka 200 000 kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för nio genomsnittsvillor.
 • Pris per producerad kWh var tidigare cirka 75 öre inräknat alla kostnader, bidrag, avskrivning, underhåll och degradering samt tillskottet för elcertifikat. Från 1 juli 2016 betalar Stockholms Hamnar energiskatt på 29 öre per kWh på den solcellsel som produceras, vilket ger ett elpris på ca 1,05 kr per kWh.
 • Anläggningen, som har en garanterad livslängd på minst 25 år, skulle vara återbetald inom tio år. Med energiskatten blir återbetalningstiden ca 15 år.

Solcellsanläggningen i Nynäshamns hamn

 • Anläggningen består av drygt 500 solpaneler.
 • Total solcellsyta är cirka 800 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 125 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 125 000 kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för drygt 5 genomsnittsvillor.
 • Pris per producerad kWh var tidigare cirka 75 öre inräknat alla kostnader, bidrag, avskrivning, underhåll och degradering samt tillskottet för elcertifikat. Från 1 juli 2016 betalar Stockholms Hamnar energiskatt på 29 öre per kWh på den solcellsel som produceras, vilket ger ett elpris på ca 1,05 kr per kWh.
 • Anläggningen, som har en garanterad livslängd på minst 25 år, skulle vara återbetald inom tio år. Med energiskatten blir återbetalningstiden ca 15 år.

Solcellsanläggningen i Kapellskärs hamn

 • Anläggningen består av 255 solpaneler.
 • Total solcellsyta är cirka 400 m².
 • Installerad toppeffekt är runt 60 kW.
 • Beräknad elproduktion är cirka 55 000 kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för drygt 2 genomsnittsvillor.
 • Pris per producerad kWh är cirka 1,2 kr, inräknat alla kostnader, avskrivning, underhåll och degradering samt tillskottet för elcertifikat.
 • Anläggningen, som har en garanterad livslängd på minst 25 år, kommer att vara återbetald inom tjugo år.
 • Anläggningen i Kapellskär ligger under ett annat bolag och Stockholms Hamnar betalar ingen energiskatt på den el som produceras här eftersom maxeffekten är mindre är 255 kW.