Solcellsanläggningar

Solceller på taket till Magasin 6 i Frihamnen.

För att öka användandet av förnybar energi har Stockholms Hamnar valt att satsa på solceller. Företaget har för närvarande sex solcellsanläggningar och ambitionen är att på sikt bygga fler.

Stockholms Hamnars solcellsanläggningar kan producera el till en kostnad som är jämförbar med inköpspriset på elmarknaden. Anläggningarna har en garanterad effekt i 25 år. Stockholms Hamnar räknar dock med en längre livslängd än så. Erfarenheterna är hittills enbart positiva.

Den första anläggningen, på Magasin 6 i Frihamnen, invigdes 2013 och är en av Sveriges största solcellsanläggningar på tak. Den har väckt stort intresse och lockar regelbundet studiebesök från många olika länder.

Den andra anläggningen finns på Stockholms Hamnars kontorstak i Nynäshamns hamn. Den togs i bruk 2014 och byggdes ut 2015. Anläggningen är ungefär hälften så stor som den i Frihamnen.

Hösten 2015 blev den tredje anläggningen i Kapellskärs hamn klar och sommaren 2016 togs anläggningen på Värtaterminalens tak i drift. Ett år senare togs den femte anläggningen, som finns i Frihamnen, i drift.

I december 2020 startades den första delen av en ny solcellsanläggning i Stockholm Norvik Hamn. Anläggningen är installerad på taket på en stor lagerbyggnad och kommer helt färdigbyggd, år 2021/2022, att bli 3500 kvadratmeter och en av Sveriges största takmonterade anläggningar.

Fakta om anläggningarna

 Anläggning

 Solpaneler, 
antal

 Solcellsyta, 
kvm

 Toppeffekt, 
kW

 Elproduktion, 
kWh per år

 Frihamnen,
 Magasin 6
885 1400 225 200 000
 Nynäshamns hamn 500 800 125 125 000
 Kapellskärs hamn 255 400 60 55 000
 Värtahamnen 166 270 55 55 000
 Frihamnen,
 Banankompaniet
275 440 83 75 000
 Stockholm Norvik Hamn  170 350 62 58 000

 Totalt

2 251

5 741

610

568 000

 
Frihamnen - Magasin 6

 • 885 solpaneler
 • Total solcellsyta: 1 400 m²
 • Installerad toppeffekt: 225 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 200 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 3 Mkr
  Stockholms Hamnar fick 35 procent (ca 1 Mkr) i statligt bidrag
 • Pris per installerad kW: 8 900 kr (efter bidrag)

Frihamnen - Banankompaniet

 • 275 solpaneler
 • Total solcellsyta: 440 m²
 • Installerad toppeffekt: 83 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 75 600 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 1,1 Mkr
  Stockholms Hamnar fick 30 procent (330 000 kr) i statligt bidrag
 • Pris per installerad kW: 9 300 kr (efter bidrag)

Nynäshamns hamn - Hamnkontoret

 • 500 solpaneler
 • Total solcellsyta: 800 m²
 • Installerad toppeffekt: 125 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 125 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 1,4 Mkr
  Stockholms Hamnar fick 35 procent (ca 480 000 kr) i statligt bidrag
 • Pris per installerad kW: 7 400 kr (efter bidrag)

Kapellskärs hamn - Tullvisitationen

 • 255 solpaneler
 • Total solcellsyta: 400 m²
 • Installerad toppeffekt: 60 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 55 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 1 170 000 kr
 • Pris per installerad kW: 19 400 kr

Värtahamnen - Värtaterminalen

 • 166 solpaneler
 • Total solcellsyta: 270 m²
 • Installerad toppeffekt: 55 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 55 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 870 000 kr
 • Pris per installerad kW: 15 800 kr

Stockholm Norvik Hamn

 • 170 solpaneler
 • Total solcellsyta: 350 m²
 • Installerad toppeffekt: 62 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 58 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 
 • Pris per installerad kW: 

Ladda ner faktablad om anläggningarna (pdf)