Solcellsanläggningar

Solceller på taket till Magasin 6 i Frihamnen.

Som en del av företagets strävan mot en fossilfri verksamhet har Stockholms Hamnar valt att satsa på solceller. I dagsläget finns fyra solcellsanläggningar placerade i Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamn och Kapellskär.

Stockholms Hamnars solcellsanläggningar kan producera el till en kostnad som är jämförbar med inköpspriset på elmarknaden. Anläggningarna har en garanterad livslängd på minst 25 år och erfarenheterna är hittills enbart positiva.

Den första anläggningen, på Magasin 6 i Frihamnen, invigdes 2013 och är en av Sveriges största solcellsanläggningar på tak. Den har väckt stort intresse och lockar regelbundet studiebesök från många olika länder.

Den andra anläggningen finns på Stockholms Hamnars kontorstak i Nynäshamns hamn. Den togs i bruk 2014 och byggdes ut 2015. Anläggningen är ungefär hälften så stor som den i Frihamnen.

Hösten 2015 blev den tredje anläggningen i Kapellskärs hamn klar och sommaren 2016 togs anläggningen på Värtaterminalens tak i drift.

Solcellsanläggningen i Frihamnen

 • Anläggningen består av 885 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 1 400 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 225 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 200 000 kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för nio genomsnittsvillor.
 • Den totala kostnaden för anläggningen var ca 3 Mkr. Stockholms Hamnar fick dock 35 procent (ca 1 Mkr) i statligt bidrag.
 • Pris per producerad kWh var tidigare ca 75 öre inräknat alla kostnader, bidrag, avskrivning, underhåll och degradering samt tillskottet för elcertifikat. Från 1 juli 2016 betalar Stockholms Hamnar energiskatt på 29 öre per kWh på den solcellsel som produceras, vilket ger ett elpris på ca 1,05 kr per kWh.
 • Anläggningen skulle vara återbetald inom tio år. Med energiskatten blir återbetalningstiden ungefär 15 år.

Solcellsanläggningen i Nynäshamns hamn

 • Anläggningen består av drygt 500 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 800 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 125 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 125 000 kWh per år.
 • Den totala kostnaden för anläggningen var ca 1,4 Mkr. Stockholms Hamnar fick dock 35 procent (ca 480 000 kr) i statligt bidrag.
 • Pris per producerad kWh var tidigare ca 75 öre inräknat alla kostnader, avskrivning, underhåll och degradering samt tillskottet för elcertifikat. Från 1 juli 2016 betalar Stockholms Hamnar energiskatt på 29 öre per kWh på den solcellsel som produceras, vilket ger ett elpris på ca 1,05 kr per kWh.
 • Anläggningen skulle vara återbetald inom tio år. Med energiskatten blir återbetalningstiden ungefär 15 år.

Solcellsanläggningen i Kapellskärs hamn

 • Anläggningen består av 255 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 400 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 60 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 55 000 kWh per år.
 • Den totala kostnaden för anläggningen var knappt 1,2 Mkr.
 • Pris per producerad kWh är ca 1,2 kr, inräknat alla kostnader, avskrivning, underhåll och degradering samt tillskottet för elcertifikat.
 • Anläggningen kommer att vara återbetald inom 20 år.
 • Anläggningen i Kapellskär ligger under ett annat bolag och Stockholms Hamnar betalar ingen energiskatt på den el som produceras här eftersom maxeffekten är mindre är 255 kW.

Solcellsanläggningen i Värtahamnen

 • Anläggningen består av 166 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 270 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 55 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 55 000 kWh per år.
 • Passagerarterminalen i Värtahamnen strävar efter att certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad Guld. En solcellsanläggning var en självklar del i kretsloppet när terminalen byggdes och i hela Värtaprojektet. Därför finns heller ingen separat kostnad för bara solcellsanläggningen.