Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Slussar i Stockholm

För att förhindra att saltvatten tränger in från Saltsjön och för att hushålla med vattnet regleras Mälaren genom att olika damm- och slussluckor i Stockholm och Södertälje öppnas och stängs.

Stockholms Hamnar ansvarar för att regleringen sker enligt fastställda vattendomar. SMHI i Norrköping kontrollerar att vattendomarna efterlevs. SMHI bedömer även eventuella behov av förhandstappning.

Stockholms Hamnar ansvarar också för hanteringen av Hammarbyslussen.

Köp slusskort

Ett säsongskort för Hammarbyslussen kostar 1310 kronor. Du köper det i slussen. Kommer du från landsidan (utan båt), ring på porttelefonen och säg att du vill köpa ett säsongskort.

Kortet är bundet till en båt. Det medger obegränsat antal passager genom Hammarbyslussen under hela 2023. 

Eventuella frågor skickas till: slusskort@stockholmshamnar.se