Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Slussar i Stockholm

För att förhindra att saltvatten tränger in från Saltsjön och för att hushålla med vattnet regleras Mälaren genom att olika damm- och slussluckor i Stockholm och Södertälje öppnas och stängs.

Stockholms Hamnar ansvarar för att regleringen sker enligt fastställda vattendomar. SMHI i Norrköping kontrollerar att vattendomarna efterlevs. SMHI bedömer även eventuella behov av förhandstappning.

Stockholms Hamnar ansvarar också för hanteringen av Hammarbyslussen.

Det går inte längre att beställa slusskort här på webbplatsen. Slusskort köps nu i Hammarbyslussen under slussens öppettider. Det går att köpa slusskort både från landsidan och vattensidan.