Slussar i Stockholm

Stockholms Hamnar ansvarar för hanteringen av Hammarbyslussen och Karl Johan-slussen. Karl Johan-slussen är stängd tills vidare på grund av omdaningen av Slussenområdet.

För att förhindra att saltvatten tränger in från Saltsjön och för att hushålla med vattnet regleras Mälaren genom att olika damm- och slussluckor i Stockholm och Södertälje öppnas och stängs.

Stockholms Hamnar ansvarar för att regleringen sker enligt fastställda vattendomar. SMHI i Norrköping kontrollerar att vattendomarna efterlevs. SMHI bedömer även eventuella behov av förhandstappning.

Beställ slusskort

Spara 100 kr genom att beställa slusskort på webben. Kortet kostar 800 kr om du beställer direkt här via webbplatsen. Köper du det av personalen i slussen är priset 900 kr.