Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Servicetjänster, tillträde & blanketter

Den här informationen är främst till för Stockholms Hamnars kunder och leverantörer.

Prislista

Här hittar du Stockholms Hamnars prislistor

Driftföreskrifter

Här hittar du Stockholms Hamnars driftföreskrifter

Hamnportal

Länk till Stockholms Hamnars Hamnportal

Tillträde

Ansöka om tillträde till hamnanläggning i Stockholm

Ansöka om tillträde till Hammarby pumpstation

Filma eller fotografera i hamnen

Ansöka om tillstånd för att filma eller fotografera

Bogserbåt

Är du i behov av bogserbåt inom hamnområdet? Kontakta Marin & Haverikonsult (extern länk)

Fartygsanmälan

Fartygsanmälan (word)

Fartygsanmälan för yacht (word)

Anmälan om avlämning av avfall från fartyg (word - blankett på engelska)

Övriga blanketter

Ansökan om tillstånd för uppställning av mobilkran (word)