Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Avfallshantering

Personal tar hand om sopor.

Stockholms Hamnar har upphandlat Prezero för att hantera avfallshantering hos våra hyresgäster i Stockholm.

I Frihamnen kan man även sortera matavfall

Som hyresgäst har du möjlighet att teckna ett abonnemang med Prezero där hämtning och källsorteringsutrustning ingår. Fördelarna med att ansluta sig till ett abonnemang är dels att minimera fordonstransporter inom Frihamnsområdet och dels att säkerställa att källsortering sker på ett bra sätt.

Utöver abonnemangskostnaden tillkommer eventuella behandlingsavgifter för det avfall som lämnas. För material som har ett värde betalar Prezero tillbaka en ersättning för den mängd som hyresgästen lämnar. Vid hämtning väger Prezero varje material för sig och registrerar det. På så sätt betalar hyresgästen endast för den mängd avfall som lämnas och för den servicenivå man behöver.

Insamlingen sker med ett biogasfordon för att ytterligare bespara miljön. Prezero hjälper er gärna att hitta bra lösningar för att få en så bra och effektiv hantering som möjligt.

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar kring sopsortering eller övrigt kring avfallshantering, kontakta då Prezeros personal.

Jens Johansen, miljövärd i Frihamnen, telefon 0708-89 59 49