Stadsgården & Masthamnen

Flygbild över Stadsgården och Masthamnen

Stadsgården och Masthamnen är en av Stockholms största hamndelar med omfattande färjetrafik till Finland och reguljära kryssningar till Åland. Under sommaren lägger de internationella kryssningsfartygen till här.

Stadsgården sträcker sig längs södra sidan av Saltsjön mellan Slussen i väster och Londonviadukten i öster. Området har tidigare också gått under namnet Tegelvikshamnen.

Läs om Stadsgårdshamnens historia (extern länk)

Kajfakta

154-155: Längd 215 meter, kajdjup 7,5 meter.
Stadsgårdsterminalen med reguljär kryssningstrafik - Birka Cruises.

156: Längd 120 meter, kajdjup 7,2 meter.
Kajplats för fartyget Birger Jarl.

158: Längd 70 meter, kajdjup 7,4 meter.
Kajplats för besökande fartyg som exempelvis yachter och örlogsfartyg, samt rangering.

159-161: Längd 270 meter, kajdjup 7,4 meter.
Kajplats för kryssningsfartyg.
Se detaljerad karta över Stadsgården 160 (pdf)
Se detaljerad karta över tenderstation för Boj 1 (pdf)

162-163: Längd 200 meter, kajdjup 8,0 meter.
Vid kajplats 163-164 finns en färjeterminal med dubbel rampanläggning - Viking Line

164: Längd 200 meter, kajdjup 7,8 meter.
Vid kajplats 164-165 finns ett färjeläge för stävlossning - Viking Line

165-167: Längd 414 meter, kajdjup 9,4 meter.
Kajplatser för kryssningsfartyg.
Se detaljerad karta över Stadsgården 167 (pdf)

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.

Ny rutin för cargo check-in från 6 maj 2019

Från och med den 6 maj används ett nytt automatiskt system för incheckningen till Viking Lines fartyg. Systemet väger och mäter fordonen samt läser av registreringsskyltarna och kopplar dessa till bokningen.

Läs mer (pdf)
Läs mer - information på finska (pdf)
Läs mer - information på ryska (pdf)
Läs mer - information på engelska (pdf)

Underhålls- och ombyggnadsarbeten

Just nu pågår markarbeten vid Viking Lines terminal på Stadsgården. Arbetet görs för att effektivisera trafikflödena till och från Stadsgården och Masthamnen. Läs mer om markarbetena

I samband med arbeten inför ombyggnaden av Slussen påverkas bil-, gång- och cykelstråken längs med Stadsgården. Läs mer på Stockholms stads webbplats (extern länk)