Stadsgården & Masthamnen

Flygbild över Stadsgården med Viking Line på väg in

Stadsgården och Masthamnen är en av Stockholms största hamndelar med omfattande färjetrafik till Finland och reguljära kryssningar till Åland. Under sommaren lägger de internationella kryssningsfartygen till här.

Stadsgården sträcker sig längs södra sidan av Saltsjön mellan Slussen i väster och Londonviadukten i öster. Området har tidigare också gått under namnet Tegelvikshamnen.

Läs om Stadsgårdshamnens historia (extern länk)

Kajfakta

167-165: Längd 414 meter, djup 8,9 meter. Kajplatser för kryssningsfartyg. Se detaljerad karta över Stadsgården 167 (pdf)

164: Längd 200 meter, djup 7,5 meter. Vid kajplats 164-165 finns ett färjeläge för stävlossning - Viking Line

163-162: Längd 200 meter, djup 7,5 meter. Vid kajplats 163-164 finns en färjeterminal med dubbel rampanläggning - Viking Line

161-159: Längd 270 meter, djup 6,9 meter. Kajplats för kryssningsfartyg. Se detaljerad karta över Stadsgården 160 (pdf)

158: Längd 70 meter, djup 6,9 meter. Kajplats för besökande fartyg som exempelvis yachter och örlogsfartyg, samt rangering.

156: Längd 120 meter, djup 7,2 meter. Kajplats för fartyget Birger Jarl.

155-154: Längd 215 meter, djup 7,0 meter. Stadsgårdsterminalen med reguljär kryssningstrafik - Birka Cruises.

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid medelvatten. Se även$8 i Hamnordningen.

Underhålls- och ombyggnadsarbeten

I samband med arbeten inför ombyggnaden av Slussen påverkas bil-, gång- och cykelstråken längs med Stadsgården.

Läs mer på Stockholms stads webbplats (extern länk)