Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stadsgården & Masthamnen

Flygbild över Stadsgården och Masthamnen

Stadsgården och Masthamnen är en av Stockholms största hamndelar med omfattande färjetrafik till Finland. Under sommaren lägger de internationella kryssningsfartygen till här.

Stadsgården sträcker sig längs södra sidan av Saltsjön mellan Slussen i väster och Londonviadukten i öster. Området har tidigare också gått under namnet Tegelvikshamnen.

Läs om Stadsgårdshamnens historia (extern länk)

Kajfakta

155-156: Längd 325 meter, kajdjup 7,4 meter.

157: Längd 115 meter, kajdjup 5,0 meter.
Båthållplats och tenderponton.

160: Längd 270 meter, kajdjup 7,3 meter.
Kajplats för t.ex. kryssningsfartyg.
Se detaljerad karta över Stadsgården 160 (pdf)
Se detaljerad karta över tenderstation för Boj 1 (pdf)

163: Längd 200 meter, kajdjup 7,8 meter.
Färjeterminal med roro-ramp - Viking Line

164: Längd 200 meter, kajdjup 7,6 meter.
Färjeterminal med roro-ramp - Viking Line

167: Längd 414 meter, kajdjup 9,3 meter.
Kajplatser för kryssningsfartyg.
Se detaljerad karta över Stadsgården 167 (pdf)

OBS! Kajdjup anges med referensnivå RH2000/Baltic Sea Chart Datum 2000.
Se även §8 i Hamnordningen.