Stadsgården & Masthamnen

Flygbild över Stadsgården och Masthamnen

Stadsgården och Masthamnen är en av Stockholms största hamndelar med omfattande färjetrafik till Finland. Under sommaren lägger de internationella kryssningsfartygen till här.

Stadsgården sträcker sig längs södra sidan av Saltsjön mellan Slussen i väster och Londonviadukten i öster. Området har tidigare också gått under namnet Tegelvikshamnen.

Läs om Stadsgårdshamnens historia (extern länk)

Kajfakta

154-155: Längd 215 meter, kajdjup 7,5 meter.
Stadsgårdsterminalen.

156: Längd 120 meter, kajdjup 7,2 meter.

158: Längd 70 meter, kajdjup 7,4 meter.
Kajplats för besökande fartyg som exempelvis yachter och örlogsfartyg, samt rangering.

159-161: Längd 270 meter, kajdjup 7,4 meter.
Kajplats för kryssningsfartyg.
Se detaljerad karta över Stadsgården 160 (pdf)
Se detaljerad karta över tenderstation för Boj 1 (pdf)

162-163: Längd 200 meter, kajdjup 8,0 meter.
Vid kajplats 163-164 finns en färjeterminal med dubbel rampanläggning - Viking Line

164: Längd 200 meter, kajdjup 7,8 meter.
Vid kajplats 164-165 finns ett färjeläge för stävlossning - Viking Line

165-167: Längd 414 meter, kajdjup 9,4 meter.
Kajplatser för kryssningsfartyg.
Se detaljerad karta över Stadsgården 167 (pdf)

OBS! Kajdjup anges vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.