Bolagsfakta

Liten djurgårdsfärja passerar stort kryssningsfartyg.

Stockholms Hamnar arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning.

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I Stockholms Hamnars ansvar ingår även utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Stockholms Norvik Hamn tryggar varuförsörjningen

För att trygga varuförsörjningen och för att säkerställa Stockholms ställning som en hamn- och sjöfartsstad i världsklass bygger Stockholms Hamnar just nu Stockholm Norvik Hamn i utkanten av Nynäshamn.

Läs mer om Stockholm Norvik