Bolagsfakta

Liten djurgårdsfärja passerar stort kryssningsfartyg.

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Visionen att vara Östersjöns ledande hamn, ägardirektiv från Stockholms stads kommunfullmäktige, Stockholms Hamnars egna långsiktiga mål och en årlig intressent- och väsentlighetsanalys är det som styr verksamheten.