Bolagsfakta

Liten djurgårdsfärja passerar stort kryssningsfartyg.

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Visionen att vara en hamn i rörelse, ägardirektiv från Stockholms stads kommunfullmäktige, Stockholms Hamnars egna långsiktiga mål och en årlig intressent- och väsentlighetsanalys är det som styr verksamheten.