Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Vattenflöde, vattennivå & vindar

Här hittar du information om vattenflöde och vattennivå samt vindförhållanden i Stockholmsområdet.

Mälarens utflöde till Saltsjön

Mälarens utflöde till Saltsjön justeras enligt vattendom för Mälaren (dom i mål nummer M 2008-14) i syfte att generellt eftersträva nivå + 0,84 (RH2000). Vattendomen anger en detaljerad tappordning. I första hand används kulvert Maren i Södertälje, Riksbron och Stallkanalen. Övriga tappställen är i Söderström, Hammarbyslussen och Södertäljeslussen. 

Status dammluckor

Riksbron Stängd
Stallkanalen Stängd
Hammarby (tappkanal)      Stängd
Södertälje (Maren) Öppen

 

   Totalt utflöde: ca 10 kubikmeter per sekund   

Utflödet är ett genomsnittligt ungefärligt dygnsflöde med nuvarande damm-inställningar. Flödet påverkas bland annat av vattenståndet i Saltsjön varför viss variation hela tiden förekommer. Vid högvatten i Saltsjön minskar utflödet. 

Vid högre nivå i Saltsjön än Mälaren stängs samtliga dammluckor.

Vattennivåer vid Hammarbyslussen

Stockholms Hamnar kan inte garantera att uppgifterna i Airviro stämmer överens med de verkliga förhållandena och ansvarar därför inte för följderna av eventuella felaktigheter i denna tjänst.

Vind vid Blockhusudden

Vind och vattennivå i Frihamnen