Vattennivå, -flöden & vindar

Här hittar du information om vattennivå och vattenflöden samt vindförhållanden i Stockholmsområdet.

Mälarens utflöde till Saltsjön

Mälarens utflöde till Saltsjön beräknas kontinuerligt av Stockholms Hamnar. Data levereras en gång per dygn.

   Aktuellt flöde: 160 kubikmeter per sekund  

  

Vattennivå

 

Stockholms Hamnar kan inte garantera att uppgifterna i SMHI AirWebb stämmer överens med de verkliga förhållandena och ansvarar därför inte för följderna av eventuella felaktigheter i denna tjänst.

Referensnivåer

Mälarens referensnivå = +0,26 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar nivån 4,10 över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen.

Saltsjöns referensnivå = -0,40 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar nivån 3,44 över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen.

Det här motsvarar medelvattenstånd år 2011.

Referensnivån på sjökort används även för segelfri höjd till broar och djupuppgifter.

Vindar

För att se alla väderstationer klicka klicka här (extern länk) eller på någon av bilderna nedan för att komma till den specifika stationen.

Nedanstående bilder uppdateras var 10:e minut. För att en eventuell uppdatering ska slå igenom på den här sidan klicka här.

Blockhusudden

Klicka för mer info

Frihamnen

Klicka för mer info