Vattennivå, -flöden & vindar

Här hittar du information om vattennivå och vattenflöden samt vindförhållanden i Stockholmsområdet.

Mälarens utflöde till Saltsjön

Mälarens utflöde till Saltsjön justeras enligt vattendom för Mälaren (dom i mål nummer M 2008-14) i syfte att generellt eftersträva nivå + 0,84 (RH2000) 

Vattendomen anger en detaljerad tappordning. I första hand används kulvert Maren i Södertälje, Riksbron och Stallkanalen. Övriga tappställen är i Söderström, Hammarbyslussen, och Södertäljeslussen.

Utflödet nedan är ett genomsnittligt flöde med nuvarande damminställningar. Flödet påverkas bland annat av vattenståndet i Saltsjön varför viss variation hela tiden förekommer. 

Vid högre nivå i Saltsjön än Mälaren stängs samtliga dammluckor.

För närvarande tappas vatten vid Maren, Riksbron, Stallkanalen och Hammarbyslussen.

   Utflöde: Ca 380 kubikmeter per sekund   

  

Vattennivå

 

Stockholms Hamnar kan inte garantera att uppgifterna i SMHI AirWebb stämmer överens med de verkliga förhållandena och ansvarar därför inte för följderna av eventuella felaktigheter i denna tjänst.

Referensnivåer

Mälarens referensnivå = +0,26 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar nivån 4,10 över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen.

Saltsjöns referensnivå = -0,40 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar nivån 3,44 över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen.

Det här motsvarar medelvattenstånd år 2011.

Referensnivån på sjökort används även för segelfri höjd till broar och djupuppgifter.

Vindar

För att se alla väderstationer klicka klicka här (extern länk) eller på någon av bilderna nedan för att komma till den specifika stationen.

Nedanstående bilder uppdateras var 10:e minut. För att en eventuell uppdatering ska slå igenom på den här sidan klicka här.

Blockhusudden

Klicka för mer info

Frihamnen

Klicka för mer info