Vattenflöde, vattennivå & vindar

Här hittar du information om vattenflöde och vattennivå samt vindförhållanden i Stockholmsområdet.

Mälarens utflöde till Saltsjön

Mälarens utflöde till Saltsjön justeras enligt vattendom för Mälaren (dom i mål nummer M 2008-14) i syfte att generellt eftersträva nivå + 0,84 (RH2000) 

Vattendomen anger en detaljerad tappordning. I första hand används kulvert Maren i Södertälje, Riksbron och Stallkanalen. Övriga tappställen är i Söderström, Hammarbyslussen, och Södertäljeslussen.

Utflödet nedan är ett genomsnittligt flöde med nuvarande damminställningar. Flödet påverkas bland annat av vattenståndet i Saltsjön varför viss variation hela tiden förekommer. 

Vid högre nivå i Saltsjön än Mälaren stängs samtliga dammluckor.

För närvarande tappas vatten vid Maren och Riksbron. Riksbron är halvöppen.

   Utflöde: ca 70 kubikmeter per sekund   

 

OBS! Vattenpegeln vid Hammarbyslussen på Saltsjösidan är för tillfället ur funktion. Tillsvidare hänvisas till Sjöfartsverkets tjänst Viva.

http://vivadisplay.sjofartsverket.se/#/station/176 (extern länk)

 

Vattennivåer vid Hammarbyslussen

 

Stockholms Hamnar kan inte garantera att uppgifterna i Airviro stämmer överens med de verkliga förhållandena och ansvarar därför inte för följderna av eventuella felaktigheter i denna tjänst.

Vindar

Blockhusudden

Frihamnen