Faktureringsadresser

Stockholms Hamn AB
Kund-ID STH 278
106 42 Stockholm

Kapellskärs Hamn AB
Kund-ID STH 277
106 42 Stockholm

E-post för fakturor: sth0000@privatgirot.se

Viktigt att tänka på

Från den 19 september 2016 skannas fakturor av ett ombud för vidare överföring till Stockholms Hamnars ekonomisystem. För att det ska fungera krävs att fakturan innehåller följande:

  • Bolagskod

    Stockholms Hamnars treställiga bolagskod måste anges efter STH i adressen. Detta anges för att fakturan ska komma till rätt bolag. Notera att varje bolag har en unik bolagskod.
  • Inköpsordernummer eller rekvirentnummer

    Inköpsordernummer eller rekvirentnummer styr fakturan till rätt mottagare i organisationen. Ordernumret framgår i beställningen. Inköpsordernummer ska anges på fakturan med prefixet INK innan det tiosiffriga ordernumret: INK**********. Om order saknas ska fakturan märkas med beställarens rekvirentnummer.

Saknar fakturan informationen ovan fördröjs hanteringen och fakturan kan komma att skickas tillbaka för komplettering.