Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Faktureringsadresser

Stockholms Hamn AB
Kund-ID STH278
BOX 90111
120 21 Stockholm

Kapellskärs Hamn AB
Kund-ID STH277
BOX 90111
120 21 Stockholm

E-post för fakturor: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se 

Viktigt att tänka på

Alla fakturor scannas av ett ombud för vidare överföring till Stockholms Hamnars ekonomisystem. För att det ska fungera krävs att fakturan innehåller följande:

  • Bolagskod

    Stockholms Hamnars tresiffriga bolagskod måste anges efter STH i adressen (se ovan). Detta anges för att fakturan ska komma till rätt bolag. Notera att varje bolag har en unik bolagskod.
  • Inköpsordernummer

    Inköpsordernummer styr fakturan till rätt mottagare i organisationen. Ordernumret framgår i beställningen. Inköpsordernummer ska anges som vår referens på fakturan med prefixet INK innan det tiosiffriga ordernumret:
    INK3278****** (Stockholms Hamn AB)
    INK3277****** (Kapellskärs Hamn AB)

Saknar fakturan informationen ovan fördröjs hanteringen och fakturan kan komma att skickas tillbaka för komplettering.

Fakturering elektroniskt via PEPPOL eller Stockholms stads VAN-tjänst (Tieto)

Format: PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0.

Fakturor till Stockholms Hamn AB, org.nr: 556008-1647

PEPPOL-ID: 0007:5 560 081 647
GLN-kod: 7381031025884

Fakturor till Kapellskärs Hamn AB, org.nr 556189-1010

PEPPOL-ID: 0007:5 561 891 010
GLN-kod: 7381031025891

Organisationsnummer

Stockholms Hamn AB: 556008-1647
Kapellskärs Hamn AB: 556189-1010