Medvetna val av material

Materialval Sunda hus

I Stockholms Hamnar används verktyget Byggvarubedömningen (BVB) för att göra medvetna och bra materialval. BVB ger också tillgång till ett digitalt register över fastigheternas innehåll. Det leder till bättre miljö och hälsa - även för hyresgästerna.

Stockholms Hamnar började använda SundaHus, som är ett annat system för materialbedömning, 2013 i om- och nybyggnadsprojekt. 2015 började SundaHus användas vid drift och underhållsarbeten. Under sju år har närmare 10 000 produkter, som använts i Stockholms Hamnars byggnader och anläggningar, granskats och registrerats i SundaHus.

Under våren 2020 bytte Stockholms Hamnar successivt system till BVB. I denna databas finns ett stort utbud av material, varor och kemiska produkter, till exempel färg, lim och fogmassa, bedömda utifrån miljö- och hälsopåverkan. Stockholms Hamnar strävar efter att i möjligaste mån bara använda produkter som har bedömningen Rekommenderas eller Accepteras.

– Minskad miljöbelastning vid val av material är ett av Stockholms Hamnars miljömål. I vårt arbete med att nå det målet är BVB ett av verktygen, säger Ulrika Persson, miljöspecialist på Stockholms Hamnar.

BVB innebär en trygghet

Stockholms Hamnar ställer krav på BVB i de upphandlingar som rör ny- och ombyggnationer. Innan ett projekt påbörjas hålls ett startmöte där entreprenörerna informeras om vilka krav som ställs. I varje projekt görs en så kallad miljörond där bland annat efterlevnaden av BVB kontrolleras.

För Stockholms Hamnars personal och hyresgäster innebär BVB en trygghet eftersom det minskar risken för att det ska finnas material och ämnen som har negativ inverkan på inomhusmiljön. Samma krav på BVB gäller vid ombyggnationer som utförs i hyresgästens egen regi.

– Vi är ISO-certifierade och strävar efter att bedriva ett seriöst miljöarbete. Därför känns det självklart att vi ska ha kontroll över det material vi använder. BVB gör det enklare att undvika material som anses farliga i dag. Vi vet också var vi har sådant som i framtiden kan behöva bytas ut, avslutar Ulrika Persson.