Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Båthållplatser

Båthållplats vid Räntmästartrappan.

Inom Stockholms Hamnars hamnområde finns det ett antal båthållplatser som kan användas av yrkes- och privattrafik. Båthållplatserna gör det möjligt att hämta och lämna passagerare och den maximala tiden för förtöjning är 10 minuter.

En del båthållplatser är märkta med texten ”endast yrkestrafik” och är i första hand till för denna trafik. Båthållplatserna för ”yrkes- och privattrafik” får användas även av fritidsbåtar.

Båthållplatser endast för yrkestrafik

 • Allmänna gränd
 • Frihamnspiren
 • Gustav III staty
 • Klara Mälarstrand
 • Logårdstrappan
 • Masthamnen
 • Nybroviken
 • Ropsten
 • Räntmästartrappan
 • Stadshuset
 • Stora Tullhuset

Båthållplatser för yrkes- och privattrafik

 • Hornsberg
 • Luxkajen
 • Långholmen
 • Mandelparken
 • Norr Mälarstrand
 • Strandvägen
 • Vintertullen

Hamn- och skärgårdsfartyg som bedriver yrkestrafik (exempelvis reguljär- eller chartertrafik) inom Stockholms allmänna hamnområde ska erlägga en årlig avgift per fartyg och kalenderår. Aktuella avgifter, se prislista för Stockholms hamn.

Frågor?

Har du frågor om prissättning - kontakta Lena Fogelberg.
Har du frågor av mer operativ karaktär - kontakta Sascha Törnkvist.

Lena Fogelberg

Lena Fogelberg

Marknadsansvarig innerstadskajer

Telefon: 08-670 26 34
lena.fogelberg@stockholmshamnar.se

Sasha Törnqvist

Sascha Törnkvist

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 47
sascha.tornkvist@stockholmshamnar.se