Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

CCS i Stockholm Norvik Hamn

Flödesschema för CCS

Stockholms Hamnar har startat en förstudie om etablering av ett nav för insamling av koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS*-området.

En första övergripande förstudie har tagits fram tillsammans med samtliga deltagande aktörer för att klargöra förutsättningar och villkor för etablering av ett mellanlager i Stockholm Norvik Hamn. Nu tar Stockholms Hamnar arbetet vidare i en fördjupad förstudie där målet är att arbeta fram ett förslag på en systemlösning. Studien omfattar bland annat riskanalyser, affärsmodeller och tillståndsfrågor. Projektet går under namnet NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden.

Det långsiktiga målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för att fånga in, mellanlagra och transportera koldioxid i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och minusutsläpp på sikt. Arbetet ska även inspirera fler till liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.

Förstudien ska fungera som beslutsunderlag för Stockholms Hamnar och övriga intressenter för att avgöra möjligheterna att gå vidare i planeringen för ett regionalt nav för hantering och transport av koldioxid i Stockholm Norvik. Förstudien genomförs i samarbete med Stockholm Exergi, Mälarenergi, Söderenergi, Vattenfall, Heidelberg Materials, Nordkalk och Plagazi.

Stockholm Norvik Hamn har stor potential att bli ett koldioxidnav. Den tänkta transportlösningen skulle kunna stå för en väsentlig andel av koldioxidtransporterna från Sverige, potentiellt runt 9 miljoner ton per år, vilket kan bli det största av alla liknande projekt i landet. Med toppmoderna anläggningar och perfekt läge mitt i Stockholmsregionen kan Stockholm Norvik vara en del i och en möjliggörare av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar.

*CCS = Carbon Capture and Storage

partnerlogotyper