Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Säkerhet

Fartygsbrygga och fiskmås i skön harmoni.

En viktig del som genomsyrar Stockholms Hamnars arbete är säkerheten. Det innebär skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö inom stadens ansvarsområden.

Viktiga delar i säkerhetsarbetet är bland annat det förebyggande arbetet samt utvärdering och lärande.

Stockholms Hamnar arbetar efter visionen att säkerhetsarbetet ska uppnå faktisk och upplevd säkerhet samt trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnars områden. Följande områden är identifierade och prioriterade:

  • Förebyggande insatser
  • Människors liv och hälsa har högsta prioritet
  • Utbildning och genomförande av övningar
  • Principerna för ansvar, likhet och närhet gäller vid krishantering

Här ansöker du om tillträde till Stockholms Hamnar