Sjöfartsskydd

Sjöfartsskydd är begreppet på de åtgärder som de senaste åren beslutats vidtas för att skydda sjöfarten mot yttre hot. För att skilja dessa security-frågor från vad som annars i regel menas med sjösäkerhet så används uttrycket sjöfartsskydd.

Lagen om Sjöfartsskydd (2004:487) antogs 1 juli 2004. Den är grundad på regelverket ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). De som omfattas av regelverket är bland annat:

  • Passagerarfartyg i internationell trafik samt Gotlandstrafiken
  • Lastfartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer i internationell trafik
  • Hamnanläggningar som betjänar någon av ovan nämnda fartyg

Det finns tre skyddsnivåer som kan verka i en hamn. Normalt så opererar hamnen i skyddsnivå 1. Vid ett behov av förhöjt skydd träder skyddsnivå 2 i kraft och vid en exceptionell händelse skulle skyddsnivå 3 kunna bli aktuell. Vilken skyddsnivå som ska gälla beslutas av myndigheter.

Hamnanläggningar som omfattas av sjöfartsskydd

Birkaterminalen, SESTO, 0010
Containerterminalen, SESTO, 0005
Frihamnsterminalen, SESTO, 0014
Frihamnen 630-652, SESTO, 0011
Kapellskär, SEKPS, 0001
Loudden inkl. ankarplats Fjäderholmarna, SESTO, 0007
Nybrokajen*, SESTO, 0017
Nynäshamn, SENYN, 0002
Nynäshamn kryssning, SENYN, 0009
Siljaterminalen, SESTO, 0019
Skeppsbron 105-107 inkl. boj Stockholms ström*, SESTO, 0020
Stadsgården 157-160 inkl. boj Stockholms ström*, SESTO, 0021
Stadsgården 165-167, SESTO, 0022
Vikingterminalen, SESTO, 0025
Värtan 521-524, SESTO, 0024

*Anläggningar markerade med asterisk har en flexibel användning vilket innebär att bestämmelserna endast tillämpas när fartyg som omfattas av koden ligger vid anläggningen.