Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sjöfartsskydd

Sjöfartsskydd är begreppet på de åtgärder som de senaste åren beslutats vidtas för att skydda sjöfarten mot yttre hot. För att skilja dessa security-frågor från vad som annars i regel menas med sjösäkerhet så används uttrycket sjöfartsskydd.

Lagen om Sjöfartsskydd (2004:487) antogs 1 juli 2004. Den är grundad på regelverket ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). De som omfattas av regelverket är bland annat:

  • Passagerarfartyg i internationell trafik samt Gotlandstrafiken
  • Lastfartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer i internationell trafik
  • Hamnanläggningar som betjänar någon av ovan nämnda fartyg

Det finns tre skyddsnivåer som kan verka i en hamn. Normalt så opererar hamnen i skyddsnivå 1. Vid ett behov av förhöjt skydd träder skyddsnivå 2 i kraft och vid en exceptionell händelse skulle skyddsnivå 3 kunna bli aktuell. Vilken skyddsnivå som ska gälla beslutas av myndigheter.

Hamnanläggningar som omfattas av sjöfartsskydd

Kapellskär: SEKPS-0001
Nynäshamn: SENYN-0002
Stockholm Norvik: SENYN-0012

Frihamnen 630-652: SESTO-0011
Frihamnsterminalen: SESTO-0014
Masthamnen: SESTO-0025
Nybrokajen 4-6: SESTO-0017
Skeppsbron 105-106: SESTO-0020
Stadsgården 157-160 inkl. ankarplats Stockholms ström: SESTO-0021
Stadsgårdsterminalen: SESTO-0010
Värtahamnen: SESTO-0019