Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skyddsobjekt

Ett och samma geografiska område omfattas ibland av såväl bestämmelser enligt lagen om sjöfartsskydd som bestämmelser om civilt skyddsobjekt. Syftet med de senare bestämmelserna är att förstärka skyddet och ge ett ökat juridiskt skydd mot sabotage, terrorism och spioneri.

Markområdena är inhägnade och skyltade. Endast behöriga äger tillträde till ett civilt skyddsobjekt. Inom anläggningar som omfattas av sjöfartsskydd och inom områden som är civila skyddsobjekt tillämpas samma tillträdesregler.

De skyddsvakter som är utsedda av Stockholms Hamnar att utföra bevakningen har rätt att neka någon tillträde samt att kroppsvisitera personer som begär tillträde och även kontrollera utrustning och material som ska föras in.

Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet uppge namn, födelsetid och hemvist, underkasta sig kroppsvisitation, som inte avser brev eller annan enskild handling, och finna sig i undersökning av fordon och fartyg.

Till vattenområdet Loudden – Frihamnen – Värtahamnen äger endast fartyg som är i kommersiell drift tillträde. Det innebär att det är förbjudet för en fritidsbåt att hämta och lämna personer och utrustning inom detta område. De kommersiella fartyg som vill ha tillträde kan erhålla detta genom att kontakta Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, BTC.