Energihamnen

Norr om Värtapiren finns en kaj som Fortum nyttjar. Här tar Fortum in produkter för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, el och stadsgas. Fortum har egna lagringsresurser för såväl flytande som fasta bränslen. I Norra Värtahamnen tar även Betongindustri in sand till företagets betongstation.

Stockholm stad vidareutvecklar Energihamnen för att skapa möjligheter för att producera fjärrvärme med biobränslen, etablera nya verksamheter och anlägga Spårväg City inom området. Förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till en mer klimatsmart produktion av energi. Dessutom frigörs mark i andra områden där staden kan utvecklas med bland annat nya bostäder. Läs mer (extern länk)

Kajfakta

503: Längd 100 meter, kajdjup 11,6 meter.
Fyra marinsvängarmar 10" för bensin, brännoljor, tallbecksoljor och tjockoljor. Kopplingar för basoljor finns. Kol kan tas emot. Viss bunkerutlastning kan ske. Färskvatten kan levereras. Container för hushållssopor finns. Fordonstrafik förbjuden.

502-501: Längd 160 meter, kajdjup 7,5 meter.

500: Längd 100 meter.
Värmepump fast plats.

Norr om 500: Längd 70 meter, kajdjup 3,0 meter.
Taxibåtskaj/småbåtsbrygga.

OBS! Kajdjup anges med referensnivå RH2000/Baltic Sea Chart Datum 2000.
Se även §8 i Hamnordningen.