Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Energihamnen

Norr om Värtapiren finns en kaj som Stockholm Exergi nyttjar. Här tar Stockholm Exergi in produkter för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, el och stadsgas. Stockholm Exergi har egna lagringsresurser för såväl flytande som fasta bränslen. I Norra Värtahamnen tar även Betongindustri in sand till företagets betongstation.

Stockholm stad vidareutvecklar Energihamnen för att skapa möjligheter för att producera fjärrvärme med biobränslen och etablera nya verksamheter inom området. Läs mer (extern länk)

Kajfakta

503: Längd 100 meter, kajdjup 11,5 meter.
Tre marinsvängarmar 10" för bensin, brännoljor, tallbecksoljor och tjockoljor. Kopplingar för basoljor finns. Viss bunkerutlastning kan ske. Färskvatten kan levereras. Container för hushållssopor finns. Fordonstrafik förbjuden.

501: Längd 160 meter, kajdjup 7,5 meter.

500: Längd 100 meter.
Värmepump fast plats.

Norr om 500: Längd 70 meter, kajdjup 3,0 meter.
Pendelbåtshållplats.

OBS! Kajdjup anges med referensnivå RH2000/Baltic Sea Chart Datum 2000.
Se även §8 i Hamnordningen.