Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms första kajbalkong invigd

Kajbalkongen som ligger vid Söder Mälarstrand

Den 24 november invigdes Stockholms första kajbalkong på Söder Mälarstrand. Stockholms Hamnar, trafikkontoret och idrottsförvaltningen samarbetar om kajbalkongen som invigdes genom att lägga ner granris i en korg under balkongen. Det välkomnar inte bara stockholmarna ovanpå kajbalkongen utan även fiskarna under den.

Kajbalkongen är ett flytdäck uppbyggt i moduler som kan byggas ut och kombineras på olika sätt för att skapa större och mindre kajbalkonger. Kajbalkongen är möblerad med sittmöbler och växter och bjuder in till häng och rekreation vid vattnet, samtidigt som det är en fiskfrämjande åtgärd.

Under kajbalkongen finns en ”risvase” i form av en nätkasse där ris kan sänkas ner. Det bildar en skyddad och trivsam miljö för fiskar av olika slag och bidrar till den biologiska mångfalden i vattnet.

Den nya kajbalkongen på Söder Mälarstrand är ett pilotprojekt och en del i Stockholms stads kajstrategi.

– Med det här innovativa pilotprojektet vill vi skapa ett attraktivare och mer levande kajstråk där miljön vid kajer och vatten utvecklas på ett hållbart sätt i samverkan med sjöfarten, säger Jens Holm (V), styrelseordförande för Stockholms Hamn.

Kajbalkongen invigs genom att lägga ner gransris under balkongent