Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

  2016 

  2015 

  2014 

 Anlöp  8 300  8 000  
 Passagerare, milj 11,7   11,6  11,7 
 Gods, milj ton  9,0  8,3  8,3
       
 Investeringar, milj kr  948  722   532
 Omsättning, milj kr 797 728  713
 Medarbetare 166 155  160

 

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning