Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

  2018  

  2017 

  2016 

 Anlöp 8 800  8 700  8 300
 Passagerare, milj  12,1 12,0   11,7 
 Gods, milj ton  9,6  9,7  9,0
       
 Investeringar, milj kr   1 141 971  948  
 Omsättning, milj kr  866 856 797 
 Medarbetare  187* 167 166 

* medeltal

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning