Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

  2017  

  2016 

  2015 

 Anlöp 8 700  8 300  8 000
 Passagerare, milj  12,0 11,7   11,6 
 Gods, milj ton  9,7  9,0  8,3
       
 Investeringar, milj kr   971 948  722  
 Omsättning, milj kr  856 797 728 
 Medarbetare  167 166 155 

 

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning