Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

 2020 

  2019  

  2018  

 Anlöp   8 700 8 800
 Passagerare, milj 3,6 12,1  12,1
 Gods, milj ton 8,4 9,3  9,6
       
 Investeringar, milj kr  632 1 289  1 141
 Omsättning, milj kr 628 889  866
 Medarbetare, medeltal 164 189  187

 

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning