Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

 2021 

 2020 

  2019  

  2018  

 Passagerare, milj 4,7 3,6 12,1  12,1
 Gods, milj ton 9,1 8,4 9,3  9,6
         
 Investeringar, milj kr  127 632 1 289  1 141
 Omsättning, milj kr 642 628 889  866
 Medarbetare, medeltal 132 164 189  187

 

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning