Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnars nyckeltal

 

 2021 

 2020 

  2019  

  2018  

 Passagerare, milj 4,7 3,6 12,1  12,1
 Gods, milj ton 9,1 8,4 9,3  9,6
         
 Investeringar, milj kr  127 632 1 289  1 141
 Omsättning, milj kr 642 628 889  866
 Medarbetare, medeltal 132 164 189  187

 

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning