Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

 

  2019  

  2018  

  2017 

 Anlöp 8 700 8 800  8 700
 Passagerare, milj 12,1  12,1 12,0
 Gods, milj ton 9,3  9,6  9,7
       
 Investeringar, milj kr  1 289  1 141 971
 Omsättning, milj kr 889  866 856
 Medarbetare 189*  187* 167

* medeltal

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning