Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Regeringen ger triss i grönt ljus för Stockholms Hamnars EU-ansökningar

Två olika elanslutningsanläggningar

Stockholms Hamnar har i samverkan med många hamnar och andra aktörer fått grönt ljus för att söka EU-finansiering för tre hållbarhetssatsningar. Ett stort fokus i projekten är att el-infrastrukturen ska byggas ut. Därmed stöttas omställningen till en grönare sjöfart med låga utsläpp till luft vid kaj.

Regeringen har godkänt samtliga tre ansökningar från Stockholms Hamnar om att, i samarbete med andra hamnar, söka finansiering från EU:s Connecting Europe Facility (CEF)-fond. Målet är bland annat att förstärka el-infrastrukturen genom att utöka land-elanslutningar i Stockholms Hamnars hamnar och andra hamnar. Detta syftar till att säkerställa en övergång till en mer hållbar sjöfart med minimerade utsläpp till luft vid kaj.

– Tillsammans med andra hamnar och aktörer vill vi satsa på en snabb och säker utbyggnad av land-elanslutningar för fartyg vid kaj i Östersjöregionen. Regeringens positiva besked markerar att det är prioriterade projekt för en ökad elektrifiering av transportsektorn med fokus på sjöfartens omställning. Denna expansion kommer att bidra till att i högre grad uppfylla både våra och EU:s miljömål, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Utbyggnad av land-elanslutning för container- och passagerarfartyg i corehamnar finns med som krav till 2030 i EU:s regelverk kopplat till klimatmål och omställning till en grönare sjöfart, kallat Fit for 55.

– Nationell och internationell samverkan med andra hamnar och aktörer inom denna form av projekt är viktiga framgångsfaktorer för att uppnå miljöförbättrande resultat i hamnverksamheten samt sjöfarten i stort. Vi ser ett tydligt mervärde i att använda extern finansiering i form av EU-medel för att ytterligare växla upp våra miljösatsningar, denna gång enligt vår handlingsplan för elanslutning av fartyg vid kaj, säger Lotta Andersson, public affairs och EU-koordinator.

Projekten, om de beviljas EU-finansiering, kommer att pågå mellan 2024 och 2025, eller som längst till 2026.

Satsningarna i de godkända ansökningarna sammanfattas nedan.

Shore-side electricity supply for container ships in Core Network Ports of the North and Baltic Sea

  • Målet är att i förtid uppfylla EU:s regelverk från 2030 om landelanslutning för containerfartyg som ligger vid kaj i TEN-T-hamnar i mer än två timmar.
  • Samarbetet omfattar förutom Stockholms Hamnar även hamnarna i Göteborg, Århus, Bremerhaven, Oslo och Hamburg samt det danska containerrederiet Unifeeder.

Baltic Ports for Climate - onshore power supply pre-investment phase

  • Målet är att påskynda och säkra utvecklingen av landelanslutningar (OPS) i Östersjöregionen.
  • Stockholms Hamnar fokuserar på förstudier av landelutbyggnad i Värtahamnen, Frihamnen och Stadsgården.
  • Samarbetet inkluderar sex andra corehamnar inom TEN-T: Klaipėda, Riga, Tallinn, Hamburg, Gdynia och Gdansk.
  • Ansvarig koordinator för ansökan är Stockholms Hamnar med stöd av organisationen Baltic Ports Organisation (BPO).

Upgrade of the Motorways of the Sea (MOS) connection Stockholm-Riga

  • Målet är att minska klimatavtrycket från passagerarterminalerna i Stockholm och Riga samt skapa en hållbar grund för ett framtida återinförande av den viktiga sjöfartstrafiken mellan de båda huvudstäderna.
  • Infrastrukturen i Värtahamnen i Stockholm uppgraderas och den befintliga färjeterminalen i Riga flyttas till en plats utanför stadens centrum.

Redan idag elansluter majoriteten av den ordinarie färjetrafiken i Stockholm och Nynäshamn. Under 2023 har Kapellskärs hamn och Stadsgården utrustats med nya landelanslutningar vid kaj för färjor och kryssningsfartyg.

Läs mer om Stockholms Hamnars samarbeten och EU-projekt

Pressbilder

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)
Bild 3 (extern länk)
Bild 4 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se