Filma & fotografera i hamnen

Vill du filma eller fotografera i hamnen? Då måste du söka tillstånd.

Ett flertal av Stockholms Hamnars hamnanläggningar är skyddsområden. De är skyddsobjekt enligt skyddslagen samt sjöfartsskyddsområde enligt lagen om sjöfartsskydd. I och i närheten av områdena finns restriktioner för fotografering och inspelning av film.

Vill du fotografera eller filma i eller i närheten av dessa områden måste du ansöka om tillstånd.

Blankett för att ansöka om filmtillstånd (word)

Fyll i blanketten på skärmen, skriv ut den, underteckna, scanna in blanketten och mejla den till tor.wildenstam@stockholmshamnar.se.

Läs mer om vilka områden som berörs under sjöfartsskydd och skyddsobjekt