Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ägare & ägardirektiv

Stockholms Hamnars flaggor framför kryssningsfartyg i Frihamnen.

Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB och dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB. Dessutom finns ett 50-procentigt ägande i intressebolaget Nynäshamns Mark AB.

  • Stockholms Hamn AB ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB.
  • Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till nio procent av Norrtälje kommun.
  • Nynäshamns Mark AB ägs till 50 procent av Stockholms Hamn AB och till 50 procent av Nynäshamns kommun.

Ägardirektiv

Finansborgarrådet i Stockholms stad tilldelar varje år Stockholms Hamnar ett antal ägardirektiv. Dessa direktiv syftar till att ge bolaget vägledning och styrning i frågor som är prioriterade.