Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kajplatser

Fartyget Mysing lägger till vid Nybrokajen.

Stockholms Hamnar förvaltar flertalet av Stockholms innerstadskajer och har till uppgift att disponera kajplatserna, underhålla kajerna och tillhandahålla service som el, färskvatten och avfallshantering till fartygen.

Inga kajplatser för fritidsbåtar

Stockholms Hamnar tillhandahåller inte kajplatser för fritidsbåtar. Kajplatser för fritidsbåtar hyrs bland annat ut av privata båtklubbar, Stockholms stads idrottsförvaltning och andra aktörer i Stockholm.

Läs mer på om kajplatser för fritidsbåtar på Stockholms stads webbplats (extern länk)

Det här krävs för att ansöka om en kajplats inom Stockholms Hamnars område:

  • Att det finns en ledig kajplats
  • Att fartyget/verksamheten skapar ett mervärde för staden och passar in i stadsbilden
  • Att man innehar alla tillstånd som krävs för fartyget/verksamheten

För tillfället finns det inga lediga kajplatser och nya ansökningar behandlas när en ledig kajplats uppstår

I dag råder det stor platsbrist längs Stockholms innerstadskajer och Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att disponera kajerna i samarbete med Stockholms stads och allmänhetens intresse. Stockholms Hamnar tillämpar inget kösystem för kajplatserna utan inkomna ansökningar registreras och behandlas först när ledig plats finns.

En kajplats är något du hyr och avtalets längd avgör hur länge du har rätt till platsen. Det går inte att få besittningsrätt och kajplatsen kan inte överlåtas till någon annan än den som tecknat avtalet. Det är inte tillåtet att sälja sin kajplats vidare.

Stockholms Hamnar råder inte över alla Stockholms innerstadskajer utan det finns andra aktörer, markägare och privata bostadsbolag som också hyr ut kajplatser centralt.

Om du har frågor och/eller funderingar kring landbaserade verksamheter på kajen (till exempel kiosker och glassförsäljning) ska du i första hand kontakta Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret (extern länk) för mer information.

Fritidsfartyg

Stockholms Hamn hyr ut kajplatser till fritidsfartyg vid Strandvägen, Norr och Söder Mälarstrand, Norra Hammarbyhamnen, Liljeholmskajen och Ropsten. Platser för fritidsskutor hyrs ut till privatpersoner.

Läs mer om vad som gäller för fritidsfartyg

Kommersiell verksamhet

Stockholms Hamn hyr även ut kajplatser till fartyg som bedriver kommersiell verksamhet ombord på ett fartyg, dit allmänheten har tillträde.

Läs mer om vad som gäller för fartyg med kommersiell verksamhet

Boka tillfällig förtöjning

Läs mer om hur du bokar tillfällig förtöjning

Andra aktörer

Det finns fler aktörer som arbetar med att förvalta och hyra ut kajplatser i Stockholms innerstad. Är du intresserad av en kajplats kan det vara bra att kontakta även dessa organisationer.

Finnboda varv, Saltsjökvarn, Kvarnen Tre Kronor och Gäddviken är alla ägda eller förvaltade av privata aktörer.

Frågor?

Har du frågor om avtal eller prissättning - kontakta Lena Fogelberg.
Har du frågor av mer operativ karaktär - kontakta Sascha Törnkvist.

Lena Fogelberg

Lena Fogelberg

Marknadsansvarig innerstadskajer

Telefon: 08-670 26 34
lena.fogelberg@stockholmshamnar.se

Sasha Törnqvist

Sascha Törnkvist

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 47
sascha.tornkvist@stockholmshamnar.se